Main Menu
User Menu
Reklama

Prusko-rakouská válka

Autor : 🕔20.01.2001 📕20.166
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

IX. Válka ještě nekončí

Benedek žádá ihned po bitvě císaře Františka Josefa I., aby zahájil jednání o kapitulaci. Ten však opět odmítá a zároveň posílá z Itálie jednotky arcivévody Karla. Ty pak zůstávají v Uhrách. Benedek a jeho zbytky severní armády ustupují k Olomouci.

Když rakouský císař odmítl všechny pruské návrhy ke kapitulaci, je Moltke rozhodnut postupovat dál. Dává rozkaz Labské armádě k obsazení Prahy. K tomu dochází 8. června. Zároveň se dávají do pohybu i zbylé dvě armády. Rakouský císař přenáší své sídlo do Pešti. Vídeň je prohlášena za otevřené město. Pruská armáda obsazuje území Čech a Moravy a definitivně tak odřízla Severní armádu u Olomouce. Část sil postupuje až k Bratislavě. Rakouský císař odvolává Benedeka a novým vrchním velitelem jmenuje arcivévodu Albrechta. Pod tíhou rychlého pruského útoku se však přece jen nakonec rozhodl František Josef I. pro kapitulaci.

Reklama

Žádá Napoleona III., francouzského panovníka, aby zprostředkoval příměří. Ten poté jedná s Bismarckem. Bismarck mu pak předává mírové podmínky Pruska.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕20.166