Main Menu
User Menu

1948 - 1960 - Malajzijská občianska vojna

Strany konfliktu : Veľká Británia a Commonwealht versus čínska menšinová komunistická ozbrojená skupina


Trvanie : 1948 až 1960 ( Ozbrojenci sa nikdy nevzdali a v podstate ich skupiny existujú ešte dnes )


Rozsah : (maximálny) 8000 ozbrojencov, 100 000 príslušníkov vojsk Commonwealthu sa v Malajziji vystriedalo.


História :


Konflikt sa začal tesne po skončení 2 sv. vojny keď sa protijaponské guerillové skupiny dostali do konfliktu s centrálnou britskou vládou. Vytvorili komunistickú ozbrojeneckú skupinu MPABA, neskôr MRLA ( Malayan Races Liberation Army ),pod vedením Chin Penga, ktorá bola prevažne zložená z čínskeho etnika. V tej dobe mala oblasť konfliktu 2 400 000 malajziských obyvateľov, 1 800 000 čínskych a 530 000 ostatnáho obyvateľstva. Malajzijske a ostatné obyvateľstvo nepodporovalo komunistických povstalcov a ich počet nikdy nepresiahol 8 000. V roku 1951 vrcholil konflikt útokmi malých skupín ( do 100 ozbrojencov ) na britských vojakov a malajzijských policajtov a tiež na farmárov na kaučukových poliach. Vláda zaviedla program presídlovania do strážených dedín, prídelový systém distribúcie potravín a podchytila dôležité kmene v džungli. Týmto odrezala MRLA od prísunu zásob a tá postupne podliehala v boji s malými jendotkami Commonwealthu. V rokoch 1952-1956 bola vytlačená z viacerých oblastí a prišla o mnoho príslušníkov. V roku 1958 bola definitávne vytlačená z dôležitých oblastí a v roku 1960 sa už iba cca 1 000 príslušníkov tvrdého jadra pod vedením Chin Penga ztiahlo ku hraniciam s Thajskom kde sa skrývajú v džungli fakticky dodnes. Po roku 1960 už neviedli žiadny ozbrojený odpor. Do bojov sa zapojila aj RAF, RAAF a NZAF, ale výsledok ich činnosti pri bombardovaní džungle je sporný. Väčší prínos mal vrtulníkový transport.
Vojna si vyžiadala cca 650 mŕtvych príslušníkov Commonwealthu, 1 500 malajzijských policajtov a vojakov a 6 700 mŕtvych komunistov. Ďalších 4 000 komunistov sa vzdalo. Zahynulo tiež 3 000 civilisov. Po skončení hlavných bojov dostala Malajzia samostatnosť.


Zdroj :


Osprey Men At Arms Series 132
1982
ISBN 0-85045-476-x
URL : https://www.valka.cz/1948-1960-Malajzijska-obcianska-vojna-t46583#182104Verze : 0