Main Menu
User Menu

19. prapor speciálních operací cizinecké legie "Caballero Legionario Manderal Oleaga" [2002-RRRR]

19th Special Operations Battalion "Caballero Legionario Manderal Oleaga" of the Foreign Legion

Bandera de Operaciones Especiales Legionaria "Caballero Legionario Manderal Oleaga" XIX (BOEL XIX)

     
Název:
Name:
19. prapor speciálních operací cizinecké legie "Caballero Legionario Manderal Oleaga"
Originální název:
Original Name:
Bandera de Operaciones Especiales Legionaria "Caballero Legionario Manderal Oleaga" XIX (BOEL XIX)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.2002
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor speciálních operací cizinecké legie
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.2002-DD.MM.RRRR Velitelství zvláštních operací
Dislokace:
Deployed:
DD.06.2002-DD.MM.RRRR Alicante, základna Rojas Navarrete

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://caballipedia.es/Apoyos_de_Juan_Carlos_I
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/19-prapor-specialnich-operaci-cizinecke-legie-Caballero-Legionario-Manderal-Oleaga-2002-RRRR-t86025#318241Verze : 2
MOD
Oddiely špeciálnych operácií légie majú svojich predchodcov, ktorých môžeme hľadať v 70 rokoch keď sa v Sahare začali organizovať skupiny špeciálnych operácií ako samostatné jednotky z úlohou boja v štýle guerily, partizánskeho a záškodníckeho boja.
Tieto skupiny mali od začiatku za úlohu byť aerotrasportované na miesto určenia a to hlavne na Polisarioskom fronte, kde často tieto skupiny plnili efektívne svoje úlohy, ich špecializáciou bol boj v malých skupinách proti nepriateľovi.
V tom istom čase aj ďalšie tretiny nachádzajúce sa v severnej Afrike, taktiež začali vytvárať svoje skupiny špeciálnych operácií, pričom v roku 1975 ich existovalo 8, čo znamená 2 na tretinu.
V roku 1981 na s popudu subinšpektora légie gen. Tomasa Pallas Sierru sa vytvára Jednotka špeciálnych operácií légie (Unidad de Operaciones Especiales de la Legion) a ako jej zakladateľ sa určuje kpt. Ricardo Castillo Algar.
Ale potreby a pozitívne skúsenosti majú vplyv na to, že sa vytvára samostatný Oddiel špeciálnych operácií légie. Nakoľko sa nemôžu naplniť stavy tohto oddielu, otvára sa v roku 1983 až 1984 kurz špeciálnych operácií na základni légie v Ronda s cieľom vyškoliť špecializovaný personál pre budúci Oddiel špeciálnych operácií légie (Bandera de Operaciones Especiales de la Legion BOEL).
17.5.1985 je Jednotka špeciálnych operácií mení na Oddiel špeciálnych operácií légie, pričom sa zaraďuje do Tretiny “Alejandro de Farnesio″ IV légie. V januári 1996 na základe NG 6/94 EME Oddiel sa stáva súčasť podpory síl rýchlej reakcie (Fuerza de accion Rapida FAR).
Následne sa viac krát mení označenie a pomenovanie jednotky až nakoniec dostáva meno „Caballero Legionario Manderal Oleaga“ XIX na počasť posledného padlého v kampani v Ifni, Sahara.
V júni 2002 je presunutá do Alicante základňa „Gen. Gabieras“, a vytvára Skupinu špeciálnych operácií (GOE) „C.L. Manderal Oleaga“ XIX.
Jednotka od svojho vzniku sa podieľala na mnohých medzinárodných cvičeniach a podieľala sa na mnohých medzinárodných misiách v Bosna a Hercegivine, Albánsku, Kosove a v Iraku.
Príslušníci tejto skupiny sú cvičení v boji guerily, partizánskom boji, záškodníckej a diverznej činnosti, taktiež medzi dôležité súčasti výcviku patrí zoskok padákom, boj v zimných podmienkach, pod vodou, výcvik z explozívnymi materiálmi, spôsoby prežitia, horolezectvo, boj v extrémnych podmienkach atď.Oddiel je schopný presúvať sa všetkými možnými médiami transportu, ale hlavne aerotransportne, ako vlastne od svojho vzniku toto bol hlavný spôsob ich presunu.
Oddiel špeciálnych operácií légie „C.L. Manderal Oleaga“ XIX podlieha Veleniu špeciálnych operácií.
zdroj:
es.geocities.com/heraldicamilitar
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/moe

URL : https://www.valka.cz/19-prapor-specialnich-operaci-cizinecke-legie-Caballero-Legionario-Manderal-Oleaga-2002-RRRR-t86025#318235Verze : 1
MOD