Main Menu
User Menu
Reklama

Wekusta - meteorologická služba Luftwaffe

Autor : 🕔13.02.2023 📕3.691
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Základní pilíře války, strategie a taktika, nevyhnutelně závisí na neovlivnitelném faktoru: počasí. S rostoucí sofistikovaností shromažďování, analýz a předpovídání počasí na počátku 20. století se předpovídání počasí stalo nedílnou součástí druhé světové války. Pro Evropu byla nejdůležitější geografickou oblastí pro sběr dat Arktida, odkud se bouřlivé počasí přesunovalo na východ a jih. Důležitá data z arktických stanic, sahajících od Grónska k Sibiřskému moři přes Špicberky a Zemi Františka Josefa, byla téměř úplně odříznuta poté, co byly tyto stanice postupně obsazeny Spojenci. Britové šli o krok dále a do Německa vysílali falešná data o počasí. Německo muselo začít jednat agresivně, aby vyhrálo válku ve shromažďování dat.


Arktida
commons.wikimedia.org

Reklama

V lednu 1940 podnikla Námořní meteorologická služba první kroky k vytvoření své vlastní sítě pro pravidelné pozorování počasí. Pro sběr dat byly přeměněny různé trawlery pro pozorování počasí z Islandu na sever k východnímu pobřeží Grónska a dále u Špicberků. Spojenci si rychle uvědomili, co tyto lodě dělají a nemilosrdně na ně útočili. Luftwaffe se rozhodla pro svůj vlastní postup a zavedla dálkové průzkumné lety pro výzkum počasí a automatické meteorologické stanice v arktických oblastech. Jak námořní, tak vzdušné síly spadaly pod společnou strategii zabezpečení kontinentální Evropy Třetí říší. Odmítnutí paktu o neútočení ze strany Dánska a Norska zpečetilo jejich osud. Byly příliš vojensky a meteorologicky strategicky důležité, zejména dlouhé západní pobřeží Norska, aby byly ponechány svému osudu. 9. 4. 1940 německé vzdušné a námořní síly vstoupily do obou skandinávských zemí. Dánsko bylo dobyto rychle, ale Norsko si vyžádalo delší boje. Navzdory zpoždění, které umožnil udatný norský odpor, bylo Norsko koncem dubna obsazeno a Němci začali stavět obranu podél fjordů západního Norska. Nejúčinnější způsob shromažďování údajů o počasí nad severním Atlantikem a Arktidou bylo prostřednictvím leteckého průzkumu.


Leutnant Rudolf Schutze z Wekusta 5 a jeho posádka před jejich Heinkelem He-111 na ledu ve fjordu

Meteorologická služba Luftwaffe připravila speciální meteorologickou průzkumnou jednotku k odběru údajů o počasí, Grossraum Wettererkundungsstaffel (Wekusta). S postupem války byly eskadry Wekusta nasazeny podél německých hranic, celkem 12 letek s téměř 1000 letovými posádkami. Požadavky na dálkový průzkum počasí byly značné. Shromažďování dat vyžadovalo spolehlivá dvoumotorová letadla. V polovině 30. let byly vyvinuty tři takové letouny: Dornier Do 17, Heinkel He 111 a Junkers Ju 88. Luftwaffe přeměnila všechny tři z bombardérů středního doletu na fotografické a jiné průzkumné stroje. Všechny měly samotěsnící palivové nádrže pro mise na dlouhé vzdálenosti. Do 17 nesl tříčlennou posádku, zatímco větší Ju 88 nesl čtyři členy posádky a He 111 pět. Protože letadla létala osamocena, byla obrana zásadní.

První základny Wekusta se začaly objevovat na severním německém pobřeží. V únoru 1940 byla v Oldenburgu u Brém otevřena základna Wekusta se stroji He 111 H-2 a Do 17 Z. S již obsazeným Norskem byla další základna Wekusta otevřena v Bad Zwischenahn v květnu 1940. Zpočátku zde byly nasazeny He 111, ale brzy se k nim připojily Ju 88 A-5. Od konce dubna 1940 začal probíhat průzkum počasí ze základny ve Stavangeru jihozápadně od Osla. Norsko bylo zásadním odrazovým můstkem pro shromažďování meteorologických dat z Atlantiku a Arktidy. Lety Wekusta byly považovány za lety nejvyšší důležitosti, byly naplánované vždy na stejnou denní dobu, a to i za špatného počasí, aby byl udržen nepřetržitý příliv dat o počasí. Další letadla Wekusta létala z Oldenburgu na denní devítihodinové lety severozápadně k Faerským ostrovům, blízko Fair Isle u skotského pobřeží a mezi Orknejemi a Shetlandskými ostrovy. S rozšířením britských radarových stanic byly tyto lety prováděny nízko, aby se vyhnuly zachycení radary, standardní letová výška byla pouze 30 až 50 stop nad oceánem.


Letiště Frankfurt v roce 1940, letecká posádka se fotí před průzkumným letadlem Dornier Do-17

Posádky Wekusta létaly v osamělých letadlech tisíce mil nad studeným Severním oceánem. Velikost posádky závisela na letadle, ale byl tam vždy pilot a meteorolog s vysílačkou a zkušeností s přenosem dat. Obvykle tam byl také střelec-mechanik. Větší He 111 často nesl dalšího záložního radistu, takový byl zásadní význam přenosu dat. Jedním z meteorologů byl Werner Schwerdtfeger, který získal doktorát na Geofyzikálním institutu univerzity v Lipsku v roce 1931. Schwerdtfeger mezi lety 1932 a 1934 létal v balóně s gondolou naplněnou přístroji, často létající až ve výšce 8000 stop. Schwerdtfegerův zájem o polární počasí ho zavedl k armádě a on se cvičil v průzkumu počasí pro Wekustu mezi lety 1936 a 1940. Schwerdtfeger brzy přešel k meteorologické letce Wekusta 5, která byla aktivována v květnu 1940 v norském Trondheimu 300 mil severně od Stavangeru.

Reklama

Trondheim bude hlavní základnou pro průzkumné lety za každého počasí západ a severozápad. Pomocná přistávací dráha se otevřela 600 mil severněji v Banaku v listopadu 1941. Nová trasa vedla na Faerské ostrovy, pak vedla na západ k jižním cípu Islandu. Druhá trasa vedla severozápadně k ostrovu Jan Mayen a přímo na východ do Banaka. Nakonec měla Wekusta 5 142 letců a Schwerdtfeger nebyl jediný Ph.D. v meteorologii. Ze 43 členů posádek, klasifikovaných jako meteorologové, bylo 15 doktory věd.

Wekusta 5 měla zpočátku směs letadel: He 111, Do 17, Ju 88 a některé speciální, včetně dvou Ju 52 a dvouplošných hydroplánů He 60 kratší průzkumné lety. Koncem roku 1940 a začátkem roku 1941 ztráty průzkumných letadel dramaticky vzrostly. Pravidelné lety letounů Wekusta byly rychle rozpoznány britskou rozvědkou. Dne 12. 1. 1941 havaroval Do 215 na malém ostrově u Skotska poté, co byl zachycen britskými Hurricany 3. peruti umístěné v Sumburghu na Shetlandech. O tři dny později byl jeden z mála Ju 88 A-5 přidělených Wekustě zachycen 10 mil severně od Fair Isle, ale podařilo se mu uprchnout díky jeho vyšší rychlosti. O dva dny později byl He 111 H-2 zachycen dvěma Hurricany poblíž Fair Isle. Pilot He 111, Leutnant Karl Heinz Thurz, bojoval s přívaly sněhu po celou dobu letu nad Severním mořem a sněžení ho donutilo stoupnout do 8000 stop. Britský radar ho okamžitě zachytil a Thurz zahlédl Hurricany pod sebou, když mířil k oblakům. Britové jej pronásledovali a ostřelovali jeho letoun, zasáhli ho do trupu a do motorů. Thurz vletěl do mraků a ztratil se jim, ale jeho problémy teprve začínaly. Odbočil na východ a pokusil se o návrat do Norska. Thurzův pravobok a motory začaly kouřit, tak musel zamířit k nouzovému přistání na Fair Isle. Ocasní část se při nárazu rozpadla, a přitom zahynuli členové posádky Leo Gburek a Georg Nentwig. Ostatní tři členové posádky utekli z trosek před vzplanutím motorů, ale byli zajati obyvateli ostrova. Další oběti měly přijít. O tři dny později musel Heinkel He 111 H-5 nouzově přistát v pohoří Storskarvan u Vaernes, pilot a meteorolog se zranili. O dva týdny později, 8. 2. 1941, byl další Heinkel He 111 H-5 omylem napaden stíhačkou Luftwaffe Bf 110, zraněn byl jeden člen posádky.

Rozšíření letů Wekusta se stalo důležité poté, co Spojenci zničili arktické uhelné doly a zařízení na souostroví Špicberky a vynutili si uzavření norských meteorologických stanic na Špicberkách a Medvědím ostrově v létě 1941. Na severu tak bylo Německo úplně slepé. Přestože byly ustaveny dvě stanice zásobované loděmi a vzduchem, průzkum Wekusta na sever a severovýchod měl nejvyšší prioritu. V červenci provedl Leutnant Rudolf Schütze z Wekusta 5 první let nad Barentsovým mořem z Banaku do Nove Zemlje v Heinkelu He 111 H-5. Od roku 1931 provedl Schütze asi 5000 meteorologických letů jako hlavní průkopník průzkumu Arktidy. Arktické počasí si pravidelně zahrávalo s průzkumem Wekusta. Zimní bouře a hluboká zimní tma trvající od listopadu do února uzemnila lety, než se denní světlo vrátilo koncem zimy. Nepřetržitý přenos dat během těchto měsíců probíhal ze dvou automatických stanic, které nahradily obsluhované stanice na Špicberkách v roce 1942.

S nástupem spojeneckých lodních konvojů do Ruska Němci vynaložili spoustu úsilí na jejich ničení, ale při této snaze selhaly jejich automatické a obsazené stanice. Wekusta otevřela dvě nové trasy z Banaku, jednu na západ a jednu na východ od Špicberků. Schütze se stal prvním, kdo přistál na Nové Zemlji, nejseverovýchodnější destinaci pro průzkum počasí. Mezi stanicemi s posádkou od Grónska na východ byla nejsevernější stanice v Alexandrově zemi (nad 80 stupňů severně) na podzim roku 1943. Logistické problémy si brzy vyžádaly použití hydroplánů a ponorek pro zásobování a povětrnostní průzkumné lety byly dále omezeny, když byly letouny Wekusta převedeny k bojovým eskadrám, když Spojenci zahájili postup Středomořím. Nová dálková průzkumná verze Ju 88 D-1 přišla k jednotkám Wekusta koncem roku. Ju 88 D-1 se stane hlavním průzkumným letadlem, jeho výhodou bylo, že bylo rychlejší a obratnější než He 111 H-5. Dokonce i s vylepšenými letouny jednotky Wekusta dále ztrácely posádky. V mrazivých arktických vodách se život přeživších letců bez palubního nafukovacího záchranného člunu počítal v minutách.

V letech 1943 až 1945 byla Wekusta 5 také zdrojem pro průzkum ledu a pro dopravu zásob pro meteorologické stanice v Grónsku, na Špicberkách a ostrovech na severu. Základna v Banaku přivítala novou eskadru Wekusta 6 v říjnu 1943. Ve Stavangeru se rozdělila Wekusta 1 a vytvořila další eskadru, Wekusta 3, v lednu 1944. Všechny eskadry pocítily pokles dodávek v pozdější fázi války, když přišly o letadla, personál a příděl paliva, které byly určeny hlavně pro bojové jednotky. Výsledkem bylo omezení letů Wekusta a nakonec letadla létala pouze na naléhavou žádost. Dalo se očekávat, že počet obětí bude klesat, ale neúprosná příroda, ne nepřátelská palba, si vyžádala další oběti. V roce 1943 ztratila Wekusta 1 čtyři Ju 88 D-1 a Ju 88 D-5. Wekusta 5 ztratila He 111 H-6, Ju 88 D-1 a transportní Arado Ar 232 A, při poslední nehodě se zabil Rudolf Schütze, který havaroval na úbočí hory ve fjordu Porsanger poblíž Namsosu po startu 26. 8. 1944. Wekusta 6 ztratila Ju 88 D-1 a He 111 H-16 v roce 1944, zatímco Wekusta 5 ztratila tři Ju 88 D-1. Wekusta 3 za méně než rok operací ztratila pět Ju 88 různých typů, jeden byl omylem sestřelen německou ponorkou. Ztratila také jeden z nových Ju 188. Wekusta 1 a 3 pokračovaly v nasazení v prvních dvou měsících roku 1945, ztratily Ju 88 G-1. V květnu 1945 létaly letouny Wekusta s evakuačními úkoly, jak se válka přiblížila jejich základnám a norské eskadry Wekusta zamířily do Německa. Asi 120 letců se nikdy nevrátilo. Werner Schwerdtfeger překvapivě přežil a nalétal stovky letů. Jako mnoho dalších s technickým vzděláním emigroval do Argentiny, kde působil jako meteorolog.

Zdroj:
WWII History - February 2022
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.02.2023 📕3.691