Main Menu
User Menu

123. stíhací-bombardovací skupina [RRRR- ]

123rd Fighter-Bomber Group

     
Název:
Name:
123. stíhací-bombardovací skupina
Originální název:
Original Name:
123rd Fighter-Bomber Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.????
Předchůdce:
Predecessor:
123. stíhací skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
123. přepadová stíhací skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
kniha
URL : https://www.valka.cz/123-stihaci-bombardovaci-skupina-RRRR-t137350#451494Verze : 0
MOD