Humor a satira ve válečné próze

Autor: Evžen Petřík / Oněgin 🕔︎︎ 👁︎ 15.661

Spike Milligan – něco ze života rytíře

Terence Allan Milligan, známý jako Spike (Trn), se narodil 16. dubna 1918 v Ahmed Nagar v Indii koloniálnímu důstojníkovi  kapitánu L. A. Milliganovi a. O Spikeovo vzdělání se zasloužila řada římskokatolických škol v Indii a Lewishamova polytechnika v Anglii, kam se rodina odstěhovala po otcově penzionování v roce 1933.

Na počátku 2. WW vstoupil Spike dobrovolně do armády (na rozdíl od svých literárních vzpomínek), kde sloužil u královského dělostřelectva během severoafrického a italského tažení. Když v jeho těsné blízkosti vybuchl dělostřelecký granát, byl hospitalizován kvůli šoku. A možná právě klid nemocničního prostředí mu pomohl probudit, či spíše upevnit smysl pro humor uprostřed mnohdy tragických, ale zároveň komických událostí, které se děly kolem něho. Jak vyplývá např. z jeho vzpomínek, byl nejen svědkem řady humorných situací, ale mnohdy i jejich  tvůrcem.

Reklama

Naplno se Spikeova tvůrčí schopnost mohla rozvinout až po skončení války, když spolu s kamarády stejného ražení Peterem Sellersem, Harry Secombem a Michaelem Bentimem se v roce 1950 rozhodli vytvořit rozhlasový seriál pro BBC. Původně jej chtěli nazvat „The Goon Show“ (goon = pako, ťulpas, pohůnek), BBC však přišla s poněkud eufemističtějším názvem „Crazy People“ (Blázni). Zprvu se jednalo jen o skeče (velmi ovlivnily jejich následovníky Monty Pythony), později se z nich staly příběhy.

Po počáteční spolupráci Milligana s Bentinem se Bentime rozhodl osamostatnit se, a Spike se tak stal jádrem tvůrčí skupiny. Lavina práce jej však roku 1953 zavalila a Spike byl hospitalizován s maniodepresivními skolony v St. Luke’s Hospital. Později se stal patronem spolku maniodepresivních. Dlouhodobé deprese dokonce dovedly Spikea k pokusu zavraždit Petera Sellerse. Jejich pevné přátelství  tím ale nebylo narušeno a trvalo až do Sellersovy  smrti.

Od 60. let se Spike věnoval psaní i hraní v „Q“ seriálu a publikuje řadu děl, včetně jeho známé interpretace Milence lady Chatterlyové. Nejslavnější se však staly jeho válečné paměti začínající knihou „Hitler, my part on his downfall“. Řadu postav z „The Goon Show“ se objevila ve filmu „The Muckinese Battlehorn“, jehož scénář napsal spolu s Peterem Sellersem.

V roce 2000 byl Spike pasován na čestného rytíře, ačkoli kvůli svému irskému občanství nemůže tento titul oficiálně užívat. Při pasovacím ceremoniálu se jej dokonce princ Charles snažil přesvědčit, aby složil přísahu věrnosti, tak jako to on učinil co by princ waleský. Spike si však dovolil zavtipkovat, že pro Charlese to byla naprosto jiná situace, neboť přísahal matce, „která mu poskytovala střechu nad hlavou a stravu“. Spike nechtěl přísahat především z principu, protože se považoval za Brita, neboť od roku 1933 žil v Anglii a za tuto zemi též bojoval ve válce.

V tomtéž roce byla Spikeovi udělena cena Britské komedie za celoživotní tvorbu, přičemž při této příležitosti nazval prince Charlese živě v televizním vysílání „groveling little bastard“. [47]

Již delší dobu byl nesmiřitelným ochráncem životního prostředí a stal se i vegetariánem.

Spike byl velmi plodným autorem (téměř čehokoli) a jeho osobní život byl také pestrý až nevázaný. [48] 

Reklama

Milligan je dosud velmi populárním autorem a byl opečováván jako „poslední britský výstředník“, který se též těšil velké oblibě prince Charlese (byl to jeho nejoblíbenější komik).


[47]  http://www.geocities.com/Broadway/Booth/2009/milbio/html

[48]  Spike byl několikanásobným otcem – měl 6 dětí s celkem 4 ženami.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více