Panovníci státních celků

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 17.611

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Přemyslovci - díl 2.

Boleslav III. Ryšavý (999 - 1002, 1003) * 966 - + 1037
Doba jeho vlády je poznamenána první krizí českého státu. Ze strachu před svými mladšími bratry dal staršího z nich (Jindřicha) vykastrovat a Oldřicha chtěl nechat zavraždit v lázni. Oba uprchli ze země. On sám umírá ve vězení polského krále.
Vladivoj (1002 - 1003)
Dosazen Boleslavem Chrabrým v době polské expanze, poté požádal německého císaře, aby mu české země udělil v léno. Nepocházel s rodu Přemyslovců, tedy aspoň ne z hlavní větve.
Jaromír (1003) * ? - + 4.2. 1035
Boleslav Chrabrý (1003 - 1004)
Jeho vládu ukončila válka s německým králem Jindřichem II. Boleslav totiž odmítl přijmout Čechy v léno. V polovině roku vpadlo Jindřichovo vojsko do Čech, aby vrátilo vládu vyhnaným Přemyslovcům Oldřichu a Jaromírovi. Nepocházel s rodu Přemyslovců.
Jaromír (1004 - 1012) * ? - + 4.2.1035
Oldřich (1012 -1033) * 975? - + 9.2.1034
Božena Břetislav (1003)
Vlády se zmocnil násilím, bratra Jaromíra nechal zajmout a oslepit.
Jaromír (1033 - 1034)
Břetislav I. (1034/1035 - 1055) * 1003 - + 10.1. 1055
Jitka ze Schweinfurtu Spytihněv (1031),Vratislav, Konrád (1035), Jaromír, Ota
Do Čech převezl z Hnězdna ostatky sv. Vojtěcha. Za své vlády ovládl Slezsko, Moravu a část Slovenska. Po období krize posílil postavení státu (hlavně proti Jindřichovi III., Polsku a Uhrám). Pří tažení do Polska dobyl arcibiskupství v Hnězdně. Aby zamezil bojům mezi potomky, vydal stařešinský (nástupnický) řád, který vycházel ze zásady seniorátu (trůn získá nejstarší syn z rodu). Neúspěšně se snažil získat arcibiskupství v Praze. Moravu rozdělil na úděly.
Spytihněv II. (1055 - 1061) * 1031 - + 20.1. 1061
Idda Svatobor
Podařilo se mu těsněji připoutat k Čechám Moravu. Vydal nařízení o vystěhování Němců z Čech, toto nařízení postihlo i jeho matku Jitku.
Vratislav II. (1061 -1092) od r.1085 královský titul * ? - + 14.1. 1092
Martéta  
Adleyta Uherská Břetislav, Vratislav, Judita (1056), Ludmila
Svatava Polská Bořivoj (1064), Vladislav, Soběslav, Boleslav, Judita
Roku 1063 založil olomoucké biskupství. V bojích o investituru si za svoji pomoc vymohl na císaři Jindřichu IV. královský titul. A stal se tak prvním českým králem. Založil Vyšehradskou kapitulu pro oslabení moci pražského biskupa (1070). Toto bylo jedno z posledních dějství skoro celoživotního boje, který vedl se svým bratrem Jaromírem, v té době biskupem pražským.
Konrád I. Brněnský (1092) * ? - + 6.9. 1092
Hilburga Oldřich, Litold
Břetislav II. (1092 - 1100) * - + 22.10. 1110
Lukarta Břetislav
Roku 1097 zasáhl proti benediktýnskému klášteru na Sázavě, tehdejšímu centru slovanské vzdělanosti. Porušil nástupnický řád stanovením svého bratra Bořivoje svým nástupcem, a to i přesto, že tento nebyl nejstarším členem rodu. Roku 1100 zavražděn neznámým vrahem.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více