Main Menu
User Menu

Svatoondřejská medaile za věrnost

St Andrew´s Medal for Loyalty

Светоандреjска медальа за приврженост

     
Název:
Name:
Pamětní medaile svatoondřejské skupštiny Za oddanost
Název v originále:
Original Name:
Spomenica svetoandrejské skupštiny Za privrženost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička : Nejstarší srbská vyznamenání
Pavel Car-Tomislav Muhič : Serbische und Jugoslawische Orden und Ehrenzeichen von 1859 bis 1941.
Dr. Marko Popovič : Ordenje medalje Srbije i Crne Gore, Bělehrad 1979
Dr. Nada Todorovič : Jugoslovenska i inostrane Medalje, Bělehrad


URL : https://www.valka.cz/Svatoondrejska-medaile-za-vernost-t92650#412926Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile svatoondřejské skupštiny Za oddanost
Název v originále:
Original Name:
Spomenica svetoandrejské skupštiny Za privrženost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Stříbrná medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
POPIS MEDAILE - (Václav Měřička)
Medaile je kruhová o průměru 30 mm, síle 2,8 mm a hmotnosti 18 g. Je ražena ze stříbra a její okraj je oboustranně zvýšený. V celé ploše lícové strany je zobrazeno poprsí knížete Miloše Obrenoviče "en face". Kníže je prostovlasý a je oblečen v atile (zdobný kabát se šněrováním). Límec stojatý s vyšitými listy. Na pravé straně atily jsou připevněny dvě řádové hvězdy, na středu visí korunou převýšený oválný klenot, na levé straně kabátu je nahoře opět řádová hvězda.
Při samém okraji je umístěn štítek se srbským znakem, tj. heroldským křížem dělené pole. V jednom každém pak je položena křesací ocílka. Štítek je oboustranně lemován a to na pravé straně krátkou ratolestí dubovou, na opačné vavřínovou. Při horním okraji medaile je opis v kyrilici :
MILOŠ OBRENOVIČ PRVIJ KŇAZ SRBSKIJ -
(Miloš Obrenovič první kníže srbský)
Na rubní straně je nahoře čtyřřádkový nápis :
SVETO / ANDREISKA / SKUPŠTINA / 1858
(Svatoondřejská skupština 1858)
Pod tímto nápisem je umístěna ornamentální rozdělená lišta, v jejím středu je umístěna malá pěticípá hvězdička. Následuje v dolní části nápis a opis :
ZA PRIVRŽENOST - (Za oddanost)
K hornímu okraji medaile je pevně napojeno vodorovně postavené ouško, které je na bočních stranách a nahoře protaženo a oboustranně zdobeno paprsky.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička : Nejstarší srbská vyznamenání
Pavel Car-Tomislav Muhič : Serbische und Jugoslawische Orden und Ehrenzeichen von 1859 bis 1941.
Dr. Marko Popovič : Ordenje medalje Srbije i Crne Gore, Bělehrad 1979
Dr. Nada Todorovič : Jugoslovenska i inostrane Medalje, Bělehrad

URL : https://www.valka.cz/Svatoondrejska-medaile-za-vernost-t92650#412927Verze : 1
Spomenica svetoandrejské skupštiny Za privrženost
Michal Obrenovič III. byl v důsledku těžkých stranických rozbojů přinucen v roce 1842 k abdikaci. Po tomto právním aktu se přestěhoval do Vídně.
Na srbský stolec byl povolán Alexandr Karadjorděvič (1806 - 1885).
Intriky a mocenské postoje Ruska, silné pozice stoupenců Obrenoviče, to vše v důsledku znamenalo pád Alexandra Karadjorděviče, který byl nucen 12. prosince roku 1858 svolat národní Skupštinu, která jej však z trůnu odvolala. Na srbský knížecí stolec je s velkou slávou a pompou povolán starý kníže Miloš Obrenovič.
Byl to svátek sv. Ondřeje, památný den a i proto se tento den nazývá Ondřejskou skupštinou - (Svatoondřejská skupština). Kníže Miloš umírá 14. září 1860. Jeho nástupcem se stává kníže Michal Obrenovič III.
Medaile byla vydaná 1. května 1859 a udělena účastníkům historického zasedání. Autorem této medaile je pravděpodobně srbský malíř, fotograf a návrhář - umělec Anastas Jovanovič (1805 - 1889). Medaile byla ražena ve vídeňské mincovně.
Medaile je velmi vzácná, originál dekorace je uložen ve sbírce pana Václava Měřičky v Národním muzeu v Praze.
Další exemplář se nacházel ve sbírce Dr. Marka Popoviče a ještě jeden exemplář v muzeu v Bělehradě.
Literatura :
Václav Měřička : Nejstarší srbská vyznamenání
Pavel Car-Tomislav Muhič : Serbische und Jugoslawische Orden und Ehrenzeichen von 1859 bis 1941.
Dr. Marko Popovič : Ordenje medalje Srbije i Crne Gore, Bělehrad 1979
Dr. Nada Todorovič : Jugoslovenska i inostrane Medalje, Bělehrad
URL : https://www.valka.cz/Svatoondrejska-medaile-za-vernost-t92650#346887Verze : 1