Main Menu
User Menu

Velitelství divizního dělostřelectva 1. legionářské pěší divize [1939-1939]

Divisional Artillery Command of the 1st Legions Infantry Division

Dowództwo artylerii dywizyjnej 1 Dywizji Piechoty Legionów

     
Název:
Name:
Velitelství divizního dělostřelectva 1. legionářské pěší divize
Originální název:
Original Name:
Dowództwo artylerii dywizyjnej 1 Dywizji Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
23(?).09.1938 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-14.09.1939 1. legionářská pěší divize
17.09.1939-23.09.1939 1. legionářská pěší divize (po reorganizaci)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28(?).08.1939 Wilno (Vilnius)/? /
28(?).08.1939-04(?).09.1939 Poręba/? /
04(?).09.1939-05.09.1939 Długosiodło/? /
06.09.1939-08.09.1939 Pniewo/? /
08.09.1939-09.09.1939 Mostówka/letovisko /
09.09.1939-10.09.1939 Gać/hájenka /
10.09.1939-10.09.1939 Kąty Czernickie/fara /
11.09.1939-11.09.1939 Jakubów/? /
12.09.1939-12.09.1939 Kuflew/dvůr /
13.09.1939-13.09.1939 Szostek/dvůr /
14.09.1939-14.09.1939 ?/? /
17.09.1939 Parczew/? /
18.09.1939 Chełm Lubelski/Kolonia Rudka /
19.09.1939 Marynin/? /
20.09.1939 Grabowiec/? /
21.09.1939 Wożuczyn-Czertowczyk/prostor /
22.09.1939 Rachanie-Falków/prostor /
23.09.1939 Antoniówka-Tarnawatka/prostor /

Velitel:
Commander:
25.09.1939-23.09.1939 Czerwiński, Stefan (podpułkownik dyplomowany artylerii) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Samostatná meteorologická hlídka č. 1
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Velitelství bylo nově utvořeno v průběhu tajné poplachové mobilizace žluté mob. skupiny do 18 hodin od jejího zahájení dne 24.08.1939.
2) Velitelství zaniklo po zničení a rozprášení zbytků divize po boji s jednotkami 8. pěší divize u obce Tarnawatka
3) (30.08.1895-16.06.1971). Do 25.08.1939 byl velitelem 1. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku. Po ukončení bojů padl 25. nebo 27. září do německého zajetí a krátce na to utekl z transportu zajatců. Dostal se do Varšavy, kde se v říjnu 1939 zapojil do odbojové činnosti v řadách Služby vítězství Polska (Służba Zwycięstwu Polski) a po její reorganizaci Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej), a později Zemské armády (Armia Krajowa). Koncem roku 1944 byl velitelem Zemské Armády ve Lvově. Po vstupu Rudé Armády byl začátkem srpna 1944 zatčen a do října 1947 vězněn v ZSRR. V roce 1950 byla potvrzena jeho hodnost plukovníka. Zemřel ve Varšavě.
4) Velitelství nemělo náčelníka štábu. Důstojníky velitelství byli:
Důstojník štábu – major dělostřelectva Justyn Mokrzecki (20.11.1897-13.09.1939). V březnu 1939 byl velitelem II. oddílu 3. těžkého dělostřeleckého pluku. Od 08.09.1939 velitel 1. těžkého děl. oddílu. V noci 12./13.09.1939 padl u obce Miastków Kościelny v boji s jednotkou Tankové divize „Kempf“.
Důstojník dělostřeleckého zpravodajství – major dělostřelectva Adam Zemanek (14.09.1898-DD.04.1940). V březnu 1939 byl velitelem III. oddílu 1. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku. Dne 23.09.1939 zraněn v bojích u Tarnawatky. Po ukončení bojů za neznámých okolností padl do rukou Rudé armády a v dubnu 1940 r. byl zavražděn v Charkově příslušníky NKVD. Dne 05.10.2007 byl povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka.
Zástupce důstojníka děl. zpravodajství – kapitán dělostřelectva Ryszard Grabiański. (24.09.1902-17.02.1944). V březnu 1939 byl velitelem 1. baterie 3. těžkého dělostřeleckého pluku. Padl (zemřel?) jako důstojník 2. karpackého lehkého děl. pluku (3. Divize karpatských střelců) v průběhu bojů o Monte Cassino.
Spojovací důstojník – poručík dělostřelectva Jerzy Małachowski (23.11.1906-28.12.1966). V březnu 1939 byl velitelem spojovací čety 1. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Podle internetového zdroje č. 4 byl členem Zemské armády.
Zdroje:
Sources:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Czerwiński (přístup 18.11.2019)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Zemanek (přístup 18.11.2019)
https://www.straty.pl/pl/szukaj (přístup 18.11.2019)
www.dws.org.pl (přístup 20.11.2019)
Jurga, Tadeusz-Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987, str. 363, 449, 453
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 4
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Truszkowski, Stanisław: Mój wrzesień, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969, str. 187, 262
Zarzycki, Piotr: 3 Pułk Artylerii Ciężkiej im. Króla Stefana Batorego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1994, str. 33-34

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-divizniho-delostrelectva-1-legionarske-pesi-divize-1939-1939-t226658#630909Verze : 3
MOD