Main Menu
User Menu

Kapitángenerál

Captain General

Capitán general

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
kapitángenerál
Generálská skupina:
Generals Group:
5. generálska hodnosť - najvyššia
Datum vzniku:
Established:
DD.MM.15RR
Předchůdce:
Preceding Rank:
-
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
-
Hodnost nižší:
Lower Rank:
armádní generál 1)
generálporučík
Polní velitel 2)
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
kapitángenerál vzdušních sil
kapitángenerál námořnictva
Počet udělení:
Number of Appointments:


Kapitángenerál - Výložky kapitángenerála používané od roku 1999.

Výložky kapitángenerála používané od roku 1999.
URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-t229231#636777Verze : 11
MOD
Hodnosť sa objavuje počas 16. stor. a jej držitel okrem vojenský právomocí ab funkcií obyčajne disponoval aj vládnymi a správnymi právomocami na určitom teritoriu generálnej kapitánie (Capitania General) ktorej bol obyčajne vrcholným predstavitelom. Z tejto pozície prestavoval v zastúpení moc a správu monarchu.
V kolóniách obyčajne túto hodnosť držali miestokráli avšak po ďalšej expanzii impéria bolo nutné menovať do tejto hodnosti aj guvernérov, správcov menších územných celkov pričom ich právomoci boli podobné miestokrála.

Dnes hodnosť prináleží královi ako vrchnému velitelovi ozbrojených sil. Po abdikácii Juan Carlos I stále je nositelom tejto hodnosti avšak ako v kapitángenerál v zálohe.

V mimoriadnych prípadoch sú niektorí generáporučíci povýšení do tejto hodnosti avšak sa jedná o povýšenie Ad honorem, protokolárne bez reálnej moci spájajúcej sa s tohoto hodnosťou.

Pozn.
1) od / since 18.05.1999
2) do 19. stor. / till 19th century
https://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_general
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-t229231#636784Verze : 3
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-t229231#636789Verze : 4
MOD