Main Menu
User Menu

14. samostatná spojovací letka [1941-1944]

14th Detached Liaison Aviation Squadron

14. samostatná spojovacia letka

14-я отдельная авиационная эскадрилья связи (14 оаэс)

     
Název:
Name:
14. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
14-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.05.1944
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušné síly 14. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-06.08.1941 Kochančik, Kirill Ivanovič (Kapitan / Kапитан)
06.08.1941-DD.12.1942 Šačenkov, Jefim Sergejevič (Staršij lejtěnant / Старший лейтенант)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Butkevič, A. (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.06.1941 do 30.05.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
parnasse.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/14-samostatna-spojovaci-letka-1941-1944-t201586#576135Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/14th-Detached-Liaison-Aviation-Squadron-t201586#576135Version : 0
MOD
Jediným mne známym dokumentom, v ktorom je uvedené, že kapitan Kochančik bol do 06.08.1941 veliteľom 14. samostatnej spojovacej letky je návrh na udelenie vyznamenania staršiemu lejtenantovi J.F. Šačenkovovi, v ktorom je uvedené "...potom čo prevzal velenie letky od kapitana Kochančika, rýchlo pozdvihol disciplínu...".


podvignaroda.ru

URL CZ: https://www.valka.cz/14-samostatna-spojovaci-letka-1941-1944-t201586#588386Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/14th-Detached-Liaison-Aviation-Squadron-t201586#588386Version : 0
MOD