Zpět na úvodní stránku

Přehled (5622 článků)

Hitler proti Hitlerovi

👤hambac 🕔08.07.2018

"černá ovce" Hitlerovy rodiny ve službách amerického námořnictva

Zobrazit celý článek

Historie a vývoj Aktivní zálohy AČR – 9.

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔19.05.2018

Konečně součástí AČR (vývoj v letech 2015-2016)

Zobrazit celý článek

Sea Hawk - nenáročný a spolehlivý

👤Ing. Radek ˝ICE˝ Panchartek 🕔28.02.2013

Firma Hawker na přelomu 40. a 50. let doháněla skluz, do kterého se dostala při vývoji proudových letadel. První projekt P.1040 zachránil jen zájem FAA, protože RAF ztratilo zájem. Přesto ho málem pohřbil jeho mladší bratr s šípovým křídlem.

Zobrazit celý článek

Strašlivé dvojče - ponorka ORP Sokół

👤Tars 🕔22.07.2008

Historie ORP "Sokół" - nejúspěšnější polské ponorky II.světové války

Zobrazit celý článek

Jan Robert Alexander DFC, DFM

👤Joey Pytlák Říha 🕔16.03.2008

Jan Robert Alexander byl až donedávna jedním z nejméně známých československých příslušníků RAF. Bylo tomu hlavně proto, že se za druhé světové války přihlásil přímo do RAF a nebyl tudíž příslušníkem československého letectva v rámci RAF. Celou válku sloužil také výhradně u britských perutí. Přitom však absolvoval z československých letců bezkonkurenčně nejvíce operačních akcí – úctyhodných 101 bojových náletů nad Německo a okupovaná území, v celkové délce 478,1 hodiny...

Zobrazit celý článek

Poválečné uspořádání ovlivňující vývoj výstavby a zachování vojenských památek na Velkou válku

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔22.06.2013

Po ukončení bojů v roce 1918 se do domovských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dlouho po uzavření příměří navraceli bývalí příslušníci zaniklé habsburské armády. Nejprve však museli projít čs. vládou nově zřízenými přejímacími či karanténními tábory, ve kterých absolvovali důkladná politická školení zavedená jako nutný ideologický dozor nad bývalým c. a k. vojskem a jeho veliteli. Tehdy se tomu odborně říkalo odrakouštění vracejícího se polního vojska.

Zobrazit celý článek

Válka v Alžírsku 1954-1962

👤 🕔30.05.2012

Tento článek se věnuje zejména politické stránce konfliktu v Alžírsku v letech 1954-62. Rozebírá příčiny konfliktu a jeho průběh. Konkrétní bojové operace a taktiku proberu v samostatném článku věnovaném čistě této tématice.  

Zobrazit celý článek

Dálkový bombardér Gotha G.V

👤radus 🕔17.09.2007

Dálkový bombardovací dvouplošník, který se podílel na německém strategickém bombardování Británie v závěru první světové války. Nad cíl dokázal nést až 1000 kg bomb, ale bezpečný návrat z mise zpět na základnu nebyl vůbec snadný. Vycházel z konstrukce typu Gotha G.IV, kterou doplňoval novými pokrokovými prvky. Z celkem 205 vyrobených strojů se do dnešní doby nezachoval ani jediný exemplář tohoto typu.

Zobrazit celý článek

Šľachta na našom území v 9. - 13. storočí

👤Radoslav Turik 🕔17.05.2007

Súčasťou každej spoločnosti je aj vrstva, ktorá ma špecifické, ale v mnohých ohľadoch dominantné postavenie. Dnes by sme takúto vrstvu nazvali spoločenská elita. V stredoveku funkciu spoločenskej elity plnila šľachta. Vznikom a formovaním tejto spoločenskej vrstvy sa zaoberá nasledujúci článok.

Zobrazit celý článek

Vojenská pamětní medaile polního tažení z let 1848-1849

👤 🕔27.02.2009

Tato zajímavá medaile Vatikánu se dosti často v našich sbírkách objevuje, ale málokdo ví, proč tomu tak je. Nacházíme ji v různých vyhotoveních, ražby jsou vždy pečlivé, bronzové, případně zlacené a patinované, ale velmi vzácně i zlaté či stříbrné. Proč právě tato medaile?

Zobrazit celý článek

Fernand Jacquet - první belgické eso

👤Radek Enžl 🕔27.06.2018

Byl krátkozraký a létal na neohrabaných strojí­ch typu Farman. Přesto (nebo možná právě proto) se stal legendou belgického letectva a prvním belgickým esem...

Zobrazit celý článek

Penza 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔05.10.2007

Po květnovém incidentu v Čeljabinsku a přepadech československých částí bez předchozího vyhlášení nepřátelství v Marianovce, Zlatoustu a Irkutsku již byly Čechoslovákům úmysly sovětské vlády jasné. Bylo zřejmé, že v rámci obrany sboru a jeho zamýšlené cesty na francouzské bojiště přijdou těžké boje, protože sovětská vláda Československý armádní sbor jen tak ze svého kontrolovaného území nepropustí. Sovětská vláda chtěla dobře vyzbrojený, disciplinovaný a zkušený armádní sbor buď získat na svojí stranu, sliby či výhrůžkami, k boji proti svým nepřátelům nebo ho internovat a vydat Rakousko-Uhersku jako případný „dar“. Lživým slibům bolševiků již proto Čechoslováci po nedávných zkušenostech nevěřili. Zmíněným přepadením československých vlaků po předchozích průtazích a výhrůžkách projevila sovětská vláda vůči Čs. armádnímu sboru zcela jasně otevřené nepřátelství. Došlo tak následně k otevřené válce mezi Čs. armádním sborem a sovětskou vládou.

Zobrazit celý článek

Historie a vývoj Aktivní zálohy AČR – 8.

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔19.05.2018

Copak je to za záložáka… (vývoj v letech 2013-2014)

Zobrazit celý článek

Pavel Wechsberg-Vranský I.

👤Joey Pytlák Říha 🕔01.11.2005

Druhoválečné osudy Pavla Wechsberga-Vranského

Okupace

Zobrazit celý článek

Júgumo - krvavé červánky

👤Robert Fox 🕔14.04.2013

Vysoké nároky, které kladlo japonské císařské námořnictvo na plavidla této třídy si vyžádaly vysokou daň. Konce války se nedočkalo ani jedno z plavidel této třídy...

Zobrazit celý článek

Bitka o Jeruzalém

👤Aranai 🕔03.01.2006

Egyptská armáda zaujala svoje postavenia pre útok na izraelskú južnú hranicu uprostred mája 1967. V tom istom čase sa skončila aj generálna mobilizácia izraelskej armády, ktorá priviedla do radov ozbrojených síl 80 000 rezervistov. Týždne plynuli a na hraniciach sa nič nedialo. Egyptské vojská neopúšťali svoje pozície na Sinaji, ale napätie zostávalo. Izraelská vláda si bola vedomá zlých vplyvov mobilizácie na hospodárstvo, a preto je viacero jednotiek demobilizovaných. Ale situácia sa opäť zhorší v júni, keď sú rezervisti znovu povolaní

Zobrazit celý článek

Rakouská medaile „Za statečnost“ - 2. část

👤Zbigniew Mikesz 🕔06.03.2009

Běžně se v našich sbírkách a mezi sběrateli objevují rakousko-uherské medaile „Za statečnost.
Zde je historie snad nejslavnější rakouské a rakousko-uherské medaile za vojenskou chrabrost. Více než stotřicetileté udělování medaile za vlády šesti panovníků (zpočátku výjimečně, ale v posledních letech I. světové války již celkem běžně) se projevilo řadou variant.
Vývoj tohoto čestného odznaku, má svůj zajímavý úsek, velmi těsně spjatý se samotným vývojem rakouské armády.
Medaile „Za statečnost se díky své tradici staly skutečným symbolem císařské branné moci, podobně jako v Prusku Železný kříž či Svatojiřské kříže v carském Rusku.

Zobrazit celý článek

puška Mauser 1888

👤Jaroslav Hátle 🕔02.01.2006

pušková konstrukce konce 19. století - německá konstrukční škola

Zobrazit celý článek

Čiune Sugihara

👤Karl Schlange 🕔23.02.2009

Vicekonzul na japonském konzulátu v Kaunasu v Litvě, který během počátků druhé světové války zachránil tisíce poských a litevských Židů před holocaustem.

Zobrazit celý článek

Président Laurent-Desiré Kabila

👤Knize.Vladivoj 🕔12.09.2006

Životopis profesionálního rebela, který se stal prezidentem

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře