Main Menu
User Menu

Zkratky pro letiště - DME GP ILS LLZ LOC MRK NDB NDB-A PAPI PAR RNAV SSR TACAN TWR VOR VPD

Shortcuts for airports - DME GP ILS LLZ LOC MRK NDB NDB-A PAPI PAR RNAV RWY SSR TACAN TWR VOR

ZkratkaShortcutVýznamMeaning
DMEDMEzařízení pro měření šikmé vzdálenostidistance measuring equipment
GPGPsestupový radiomajákglide path
ILSILSelektronický přístrojový přistávací systéminstrument landing system
LLZLLZlokalizátor (evropské značení)localizer (european marking)
LOCLOClokalizátor (americké značení)localizer (US marking)
MRKMRKnávěstidlomarker
NDBNDBnesměrový radiomajáknon-directional beacon
NDB-ANDB-Anesměrový radiomajáknon-directional beacon
PAPIPAPIpřesný přibližovací sestupový indikátorprecision approach path indicator
PARPARpřesný přibližovací radiolokátorprecision approach radar
RNAVRNAVoblastní navigacearean navigation
SSRSSRsekundární přehledový radiolokátorsecondary surveillance radar
TACANTACANletecká navigacetactical air navigation
TWRTWRřídicí věžtower
VORVORVHF radiomajákVHF omnidirectional range
VPDRWYvzletová přistávací dráharunway
XXXXXXxxx xxxxxx xxx
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-pro-letiste-DME-GP-ILS-LLZ-LOC-MRK-NDB-NDB-A-PAPI-PAR-RNAV-SSR-TACAN-TWR-VOR-VPD-t93578#350544Verze : 0

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

Dovolím si poznámku:
Lokalizer by měl mít zkratku LLZ
(jedná se o kursový radiový maják ze souprvy ILS)
Jeho další součástí je sestupový radiový maják "Glide Path" - zkratka GP
a pro úplnost návěstidlo "Marker" - zkratka MRK


Nebylo by "od věci" doplnit
TWR (Tower - Řídicí věž)
PAR (Precision Approach Radar)
SSR (secondary surveillance radar - sekundární přehledový radiolokátor)


atd.
A také poněkud starší, léta na našich letištích používané systémy a prostředky - OSP-48, SP-50 PRGM (KRM/GRM/RD), RSBN, atd.TWR (Tower - Řídicí věž)
PAR (Precision Approach Radar - Přesný přibližovací radar)
SSR (secondary surveillance radar - Sekundární přehledový radiolokátor)


Několik ruských:


РCП / RSP (Pадиолокационная система посадку - Radiolokační přistávací systém)


ПРМГ / PRMG (Посадочная Радио Маячная Группа - Soubor přistávacích radiomajáků)
КРМ / KRM (Курсовой Радио Маяк - Dráhový maják
ГРМ / GRM ( Глиссадный Радио Маяк - Skluzový radiomaják)
РД / RD (Ретранслятор Дальномера - radiový dálkoměr)


MPM / MRM (Mаркерный Pадио Mаяк - Návěstní radiový maják)


РCБH/ RSBN (Радиотехническая Cистема Ближней Hавигации - Radiotechnický systém blízké navigace)


Zdroj: www.valka.cz https://www.valka.cz/index.php/f/1820
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-pro-letiste-DME-GP-ILS-LLZ-LOC-MRK-NDB-NDB-A-PAPI-PAR-RNAV-SSR-TACAN-TWR-VOR-VPD-t93578#350564Verze : 0
Diskuse
Díky Stando, já se v tom zase tak moc nevyznám, ale donutila mne k tomu nouze, neboť potřebuji napsat nějaké drobnosti o letištích.


Pokud napíšeš, co dalšího by tam mohlo být, tak to do tabulky samozřejmě doplním. Mělo by to sloužit pro rychlou a jednoduchou orientaci.


-----------------------------------------


Taky by někdo mohl ty systémy popsat Very Happy


-----------------------------------------


Já vím, že existuje vlastní téma na zkratky, ale založil jsem to kvůli rychlému levomyšotlačítkovému linkátoru, proto je i ten název tak krkolomný.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-pro-letiste-DME-GP-ILS-LLZ-LOC-MRK-NDB-NDB-A-PAPI-PAR-RNAV-SSR-TACAN-TWR-VOR-VPD-t93578#350553Verze : 0