Main Menu
User Menu

Zkratky a pojmy - U

Zkratky a pojmy zacinajici na pismeno U
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-U-t14441#54481Verze : 0
MOD
U.K. United Kingdom
UAV Unmanned Aerial Vehicle bezpilotní letoun, prostředek
UAV Unmanned Aerial Vehicle- bezpilotní letoun, prostředek
UDT underwater demolition team
UFM Uganda Freedom Movement jedna z povstaleckých organizácií v Ugande 80-tych rokov 20. storočia
UIW Union Iron Works, San Francisco, Calif
UIWHDR Union Iron Works header-type boiler
UKADGE United Kingdom Air Defence Ground Environment
UKADR United Kingdom Air Defence Region
UKCAOC United Kingdom Combined Air Operations Centre
UKMF United Kingdom Mobile Force
UKSC(G) United Kingdom Support Command (Germany)
UMIH United Nations Mission in Haiti
UN United Nations
UNAMET United Nations Mission in East Timor
UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia
UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone
UNASOG United Nations Aouzou Strip Observer Group
UNAVEM I(II, III) United Nations Angola Verification Mission I (II, III)
UN-CR Universal Cruiser
UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development Konference OSN o obchodu a rozvoji
UNDCP United Nations Drug Control Programme program OSN pro kontrolu drog
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání vojsk
UNDP United Nations Development Programme Rozvojový program OSN
UNEP United Nations Environment Programme Program OSN na ochranu životního prostředí
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
UNF United Nations Emergency Force
UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
UNFPA United Nations Population Fund Popolační fond OSN
UNGOMAP United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan Mise dobrovolné pomoci OSN v Afghánistánu a Pákistánu
UN-HABITAT United Nations Human Settlements Programme Program OSN pro lidská sídla
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees Vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky
UNHRC United Nations Human Rights Council Výboru pro lidská práva OSN
UNICEF United Nations Children's Fund Dětský fond OSN
UNIFEM United Nations Development Fund for Women Rozvojový fond OSN pro ženy
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon
UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group Vojenská pozorovatelská skupina OSN pro Írán a Irák
UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission
UNIPOM United Nations India-Pakistan Observation Mission
UNLA Uganda National Liberation Army(ang) Ugandská národnooslobodzovacia armáda
UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNMIL United Nations Mission in Liberia
UNMIS United Nations Mission in the Sudan
UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor
UNMIT United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan Vojenská pozorovatelská skupina OSN v Indii a Pákistánu
UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka
UNMOT United Nations Mission of Observers in Tajikistan
UNOCI United Nations Operation in Côte d'Ivoire
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime Úřad OSN pro drogy a kriminalitu
UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon
UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia
UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia
UNOMOZ United Nations Operation in Mozambique
UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone
UNOMUR United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě
UNOSOM I (II) United Nations Operation in Somalia I (II)
UNPA United Nations Protected Area oblast pod ochranou Organizace spojených národů
UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force
UNPROFOR United Nations Protection Force Ochranné síly Organizace spojených národů
UNPSG United Nations Civilian Police Support Group
unrep. underway replenishment
UNRF Uganda National Rescue Front(ang) jedna z povstaleckých organizácií v Ugande 80-tych rokov 20. storočia
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě
UNSF United Nations Security Force in West New Guinea
UNSMIH United Nations Support Mission in Haiti
UNTAC United Nations Transitional Authority in Cambodia
UNTAES United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium
UNTAET The United Nations Transitional Administration in East Timor
UNTAG United Nations Transition Assistance Group
UNTMIH United Nations Transition Mission in Haiti
UNTSO United Nations Truce Supervisory Organization
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization Dozorčí organizace OSN pro dodržování příměří v Palestině
UNU United Nations University Univerzita OSN
UNYOM United Nations Yemen Observation Mission
UPDF Ugandan Peoples' Defense Force(ang) ozbrojené sily Ugandy (Ugandské ľudové obranné sily)
UPU Universal Postal Union Světová poštovní unie
USA United States Army
USAAC United States Army Air Corps
USAAF United States Army Air Forces
USAF United States Air Force
USAJFKSWCS United States Army John Fitzgerald Kennedy Special Warfare Center and School
USAMC United States Army Medical Corps
USANF United States Auxiliary Naval Force
USASOC United States Army Special Operation Command
USAT United States Army Transport
USCG United States Coast Guard
USCGR United States Coast Guard Reserve
USCGS United States Coast and Geodetic Survey
USCS United States Coast Survey
USMC United States Marine Corps
USMCR United States Marine Corps Reserve
USMCWR United States Marine Corps Women's Reserve
USMS United States Motor Ship
USN United States Navy
USNA United States Naval Academy
USNR United States Naval Reserve
USNRF United States Naval Reserve Forces
USNS United States Naval Ship
USRCS United States Revenue Cutter Service
USRM United States Revenue Marine
USS United States Ship
USSB United States Shipping Board
USSOCOM United States Special Operations Command
USSS United States Steam Ship
UXB unexploded bomb
UXO unexploded ordnance nevybuchlá municeURL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-U-t14441#230730Verze : 0
U.M.C. - Union Mettalic Cartridge Company, Bridgeport, Connecticut, USA - muniční továrna
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-U-t14441#232628Verze : 0