Main Menu
User Menu

Zákopnická eskadrona Sloučené jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Pionierów Zbiorczej Brygady Kawalerii/Pioneer Squadron of the Combined Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Zákopnická eskadrona Sloučené jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Pionierów Zbiorczej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:

23.09.1939-29.09.1939 Varšava/? /

Velitel:
Commander:
23.09.1939-DD.09.1939 Bolesław I Krajewski (rotmistrz)
DD.09.1939-29.09.1939 Bartosiak, Wacław (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
4)
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona vznikla na základě organizačního rozkazu velitele Sloučené jezdecké brigády ze dne 23.09.1939.
2) Eskadronu tvořily zbytky 3. zákopnické a 6. zákopnické eskadrony, které se 20.09.1939 probily společně se zbytky svých mateřských jezdeckých brigád do obklíčené Varšavy.
3) Eskadrona zanikla při kapitulaci Varšavy. Kapitulace byla podepsána 28.09.1939, avšak jednotky složily zbraně a zanikly 29.09.1939.
4) Výzbroj a početní stavy eskadrony nejsou ve zdrojích uvedeny. V příloze k organizačnímu rozkazu o organizaci hospodářské správy je uvedeno, že eskadrona bude mít jednu polní kuchyni s jedním vozem (pravděpodobně proviantním).
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III, str. 263, 332
Rozkaz organizacyjny dowódcy Zbiorowej Brygady Kawalerii w sprawie sformowania brygady, in: Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968. str. 393-395

URL CZ: https://www.valka.cz/Zakopnicka-eskadrona-Sloucene-jezdecke-brigady-1939-1939-t189871#549888Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Szwadron-Pionierow-Zbiorczej-Brygady-Kawalerii-Pioneer-Squadron-of-the-Combined-Cavalry-Brigade-t189871#549888Version : 0
MOD

Velitelská sestava Zákopnické eskadrony Sloučené jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 23.09.1939-DD.09.1939 setník (rotmistrz) Bolesław I Krajewski 1)
DD.09.1939-29.09.1939 setník Wacław Bartosiak 2)
zástupce velitele čety - 23.09.1939-DD.09.1939 setník Wacław Bartosiak 2)
velitelé čet:
– 23.09.1939-29.09.1939 poručík jezdectva Wiktor Sommer 3)
– 23.09.1939-29.09.1939 poručík jezdectva Bronisław Zarębiński 4)
– 23.09.1939-29.09.1939 poručík jezdectva Gebhardt Bülow 5)
velitel trénu – 23.09.1939-29.09.1939 ???, ???


Poznámky:
1) (13.12.1895-26.06.1944). Do 23.09.1939 byl velitelem 6. zákopnické eskadrony. V průběhu bojů ve Varšavě byl zraněn, při její kapitulaci (28.09.1939) byl léčen v jedné z varšavských nemocnic a vyhnul se zajetí. Byl zapojen do odbojové činnosti. DD.04.1943 byl ve Varšavě zatčen Gestapem. V Poznani byl odsouzen k trestu smrti a popraven.
2) (27.07.1897-07.07.1965). Do 23.09.1939 byl velitelem 3. zákopnické eskadrony. Po zranění velitele eskadrony a jeho odchodu do nemocnice se pravděpodobně stal velitelem eskadrony. Po kapitulaci Varšavy padl 29.09.1939 do německého zajetí. Po osvobození ze zajetí pobýval nějakou dobu ve Velké Británii a pravděpodobně po demobilizaci polské exilové armády se vrátil do Polska.
www.bohaterowie1939.pl
3) (12.04.1902-07.11.1941). Do 23.09.1939 byl velitelem I. čety 6. zákopnické eskadrony. Podle internetového zdroje č. 1 padl po kapitulaci do německého zajetí a byl zavražděn v zajateckém táboře Oflag XA v Sandbostel. Internetový zdroj č. 3 uvádí, že byl zavražděn v berlínském vězení.
4) (11.11.1907-DD.MM.RRRR). Do 23.09.1939 byl velitelem II. čety 6. zákopnické eskadrony. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
5) (02.02.1906-DD.MM.1963 (1969?)). Do 23.09.1939 byl velitelem I. čety 3. zákopnické eskadrony. Po kapitulaci Varšavy padl 29.09.1939 do německého zajetí. Po uvolnění ze zajetí se vrátil do Polska, kde žil a pracoval ve městě Štětín. Internetový zdroj č. 1 uvádí rok úmrtí 1969, Głowacki uvádí rok 1963.


Zdroje:
https://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL CZ: https://www.valka.cz/Zakopnicka-eskadrona-Sloucene-jezdecke-brigady-1939-1939-t189871#549889Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Szwadron-Pionierow-Zbiorczej-Brygady-Kawalerii-Pioneer-Squadron-of-the-Combined-Cavalry-Brigade-t189871#549889Version : 0
MOD