Main Menu
User Menu

Zákopnická četa (1939)

Pluton pionierów

Zákopnická četa – Pluton pionierów – Pioneer Platoon


Vojsková setnina pěchoty byla jako základní hospodařící jednotka součástí pěšího pluku. V jeho rámci byla prostředkem ženijního zajištění bojiště a byla v dispozici velitele pluku.


Sestava mobilizované zákopnické čety:


1) velitelství: velitel čety (na koni), osobní ordonanc


2) velitelský roj: zástupce velitele čety, materiálový poddůstojník


3) 1. zákopnické družstvo: velitel družstva, zástupce velitele, 10 zákopníků
2. zákopnické družstvo ve stejném složení
3. zákopnické družstvo ve stejném složení
4. zákopnické družstvo ve stejném složení


4) trén (při dvojspřežních vozech): velitel trénu, 9 kočích, muniční kára, 2 nářaďové vozy, 6 vozů pro převoz komponentů přemosťovací lávky vz. 29
(při jednospřežních vozech): velitel trénu 17 kočích, muniční kára, 4 nářaďové vozy, 12 vozů pro převoz komponentů přemosťovací lávky vz. 29


Vybavení nářaďových vozů:
mezi jinými nářadí pro zemní práce mj. 70 lopat, 10 krumpáčů, tesařské nářadí mj. 10 pil, kovářské nářadí, nářadí pro stavbu lehkých mostů a lávek, 10 ks maskovacích sítí 2x3 m, 32 kg hřebíků 120 a 160, nářadí pro stavbu drátěných překážek, 20 kg koksu, 5 l nafty, těžké kladivo (60 kg) a jiné.


Pravděpodobné tabulkové počty mobilizované zákopnické čety:Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelský roj 1. družstvo 2. družstvo 3. družstvo 4. družstvo Trén Zákopnická četa
důstojníci 1 0 0 0 0 0 1
poddůstojníci 2 2 2 2 2 1 11
mužstvo 1 10 10 10 10 9 (17) 50 (58)
pistole 2 0 0 0 0 0 2
karabiny Mauser vz. 29 2 12 12 12 12 10 (18) 60 (68)
trénové vozy (wozy taborowe) 0 0 0 0 0 8 (16) 8 (16)
káry 0 0 0 0 0 1 1
koně 1 0 0 0 0 17 18Zdroje:
https://wp39.struktury.net/pp-pluton-pionierow.html
pionierzy40pp.dobroni.pl
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
URL CZ: https://www.valka.cz/Zakopnicka-ceta-1939-t92633#346835Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-pionierow-t92633#346835Version : 0
MOD
Seznam velitelů zákopnických čet pěších (střeleckých) pluků:Zákopnická četa Velitel čety Zdroj:
1 lpp poručík Stanisław Puzyna Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969
1 pps poručík Marian Gerard Berling Mordawski, Zbigniew: Materiały do dziejów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (wrzesień 1939) in: Rocznik Sądecki str. 175-244
2 lpp podporučík v záloze (poručík v záloze) Mieczysław Glac (Grac?) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
2 pps podporučík v záloze ing. Ludwik Walenty Wandycz Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
3 lpp ? wapedia.mobi. + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
3 pps poručík Franciszek Urlych Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
4 lpp poručík Tadeusz Horodyński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
4 pps poručík Antoni Bydłoń Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Těšíně
5 lpp poručík Stanisław Dobrzycki (Dobrzyński?) Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
5 pps podporučík v záloze Tadeusz Piotr Gibalewicz Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
6 lpp podporučík Michał Kuncewicz Markert, Wojciech: 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2001
6 pps poručík Antoni Grajewski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
7 lpp poručík Jan Czapowski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
8 lpp poručík Władysław (Wacław?) Koc Odziemkowski, Janusz: 8 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1993 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
9 lpp poručík Jerzy Lucjan Czaporewski Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
9 lpp poručík Adam Kamiński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
10 ? Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
11 poručík Stanisław Wodejko Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
12 kapitán Aleksander II Prociuk Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
13 poručík Czesław Benicki Kociszewski, Aleksander: 13 Pułk Piechoty, Egross-Mikromax, Warszawa 1990
13 poručík v záloze Mieczysław (Tadeusz Józef?) Jankowski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
14 poručík Kazimierz Szmelcer Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
15 poručík Zygmunt Żyłka-Żebracki Gnat-Witeska, Zbigniew: 15 Pułk Piechoty "Wilków", Ajaks, Pruszków 1996
16 poručík Józef Marian Klich Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
17 poručík Jan Baran Majka, Jerzy: 17 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1992
18 podporučík v záloze Józef Kulisiewicz Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
19 poručík Kazimierz Dylla (do 11.09.1939) Matikaszwili, Mikołaj: Z działań 19 pp pod Płockiem, in: Wojskowy Przegląd Historyczny XXII 4/1977 str. 336-346
20 poručík Feliks Lew Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
21 poručík (v záloze ?) Jan Bocheński Karczewski, Lechosław: 21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy", Egross, Warszawa 1992 + Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
22 podporučík v záloze Julian Skórka Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
23 poručík Józef Mieczysław Bocheński wapedia.mobi +
24 poručík Józef Godlewski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
25 poručík Stanisław Grużewski wapedia.mobi + Makulec, Wacław: 25 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1995
26 poručík Stanisław Adolf Vogl (Vogt?) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
27 podporučík v záloze Władysław Paluszkiewicz Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
28 poručík Janusz Orłowski Czernielewski, Konrad, Jarno, Witold: Garnizon Łódzki Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
28 podporučík v záloze Jerzy Stanisław Jakubowski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
28 podporučík v záloze Władysław Piasecki Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
29 poručík Stanisław Kuśmierek Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
30 kapitán Józef Wysocki Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
30 poručík Henryk Józef Bołdykowski (Bałdynowski?) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
31 poručík Czesław Wacław Jarmicki Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
32 poručík Dymitr Ślizień (Slizień ?) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
33 poručík Henryk Szczepanowski Dobroński, Adam: 33 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1994
34 podporučík v záloze Stanisław Sawicki-Wojtyłło Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
35 poručík Zenon Gorbaczyński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
35 podporučík v záloze Władysław Sielicki Kirszak Jerzy: 35 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2000 +Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
36 podporučík Marcin Fijałkowski Walczak, Eugeniusz: 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, Ajaks, Pruszków 1994
36 poručík Jan I Wojciechowski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
37 poručík Stanisław Synoradzki Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
38 poručík Józef Franciszek Stogiera Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
39 poručík Jan (Cyprian?) Osiński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
40 podporučík v záloze Jerzy Marian Paweł Bratkowski Wojciechowski, Jerzy S.: 40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich", Ajaks, Pruszków 2007
41 kapitán Antoni Szypiński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
42 poručík Stanisław Uniśkiewicz Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
43 poručík v záloze Feliks Bylczyński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
44 poručík Wojciech Kabza Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
45 kapitán Walenty Parat Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
48 poručík Stanisław Pisarski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
49 poručík Zdzisław Jarosław Michowicz Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
50 podporučík Henryk Banaszkiewicz Koreś, Daniel: 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Ajaks, Pruszków 2007
51 poručík Stanisław Radajewicz Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
51 podporučík v záloze ing. Roman Karol Pieniążek Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
52 poručík Wiesław Górski Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
53 poručík Tadeusz Zbigniew Dziedzic Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
54 poručík Julian Starak Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
55 poručík Włodzimierz Słojewski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
55 podporučík v záloze Marian Smardz Bauer Piotr, 55 Poznański Pułk Piechoty, Egross, Warszawa 1991
56 poručík Józef Balukiewicz Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
57 podporučík v záloze Zygmunt Konieczny Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
58 poručík Witold Siciński Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
59 poručík Stefan Hieronim Lajourdie Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
60 poručík Bernard Bogacki Szepietowski, Kazimierz: 60. pułk piechoty na szlaku bojowym Ostrów Wlkp.-Warszawa in: Żołnierze września, PAX, Warszawa 1971, str. 89-205
61 poručík Marian Adam Zjawin https://zecernia.com/html/?p=508


61 podporučík v záloze Edward Szymański Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
62 podporučík v záloze Józef Trojański https://zecernia.com/html/?p=898 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
63 podporučík v záloze Ignacy Czesław Podolski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
64 poručík Stanisław Mader Krzyś, Jerzy: 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Ajaks, Pruszków 1993
65 poručík Ludwik Stefan Surdyk Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
66 poručík Adam Tadeusz Koenig Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
67 poručík Witold Lisiński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
68 podporučík Zbigniew Chechłowski (Chełchowski?) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
69 poručík v záloze Kazimierz (Jan?) Nowakowski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
70 poručík Paweł Tymirski (Tymirski-Tyśluk?) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
71 poručík v záloze Zbigniew Adam Bielecki Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
72 poručík Marian Nowakowski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
73 poručík Feliks Kisiel (16.09.1939 - zraněn) Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
74 poručík Stanisław Nowiński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
75 kapitán Kazimierz Timmel (20.09.1939 - těžce zraněn) Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
76 poručík Antoni Bronisław Zgorzelski Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
77 poručík Kazimierz Rekścio Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
78 poručík Kazimierz Sobolewski (do DD.09.1939) Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
78 četař Józef Ocetek (od 18.09.1939) Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
79 kapitán Adam Zdzisław Domaradzki Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
79 podporučík (poručík ?) v záloze Jerzy Lublicki (Lubnicki?) Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987 + Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 +Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
80 kapitán Jerzy Leonard (Konrad?) Kuczkowski Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
81 podporučík v záloze Antoni Mrowiński Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
81 poručík v záloze Mirowski Lisicki, Jerzy: Strzelcy Grodzieńscy, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1995
82 poručík Stanisław Mioduszewski (Bolesław Lalka?) Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
83 poručík Stanisław Włodzimierz Sywula Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
84 poručík Jerzy Sasin Nawrocki, Antoni: 84 Pułk Strzelców Poleskich, Ajaks, Pruszków 2002
85 poručík Leonard Miecznik Markert, Wojciech: 85. Pułk Strzelców Wileńskich, Ajaks, Pruszków 2003 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
86 podporučík (v záloze?) Melchior Janiszewski (Daniszewski?) Markert, Wojciech: 86. Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2004 + Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
POZNÁMKY: lpp = legionářský pěší pluk
pps = pluk podhalanských střelců
55 = číslo pěšího nebo střeleckého plukuPOZNÁMKA:
V různých zdrojích se objevují četné odchylky v hodnosti nebo znění jména. Je možné, že někteří velitelé jsou uvedeni v souvislosti s mírovým zařazením z března 1939 a v průběhu dalšího období byli vystřídáni jiným.
URL CZ: https://www.valka.cz/Zakopnicka-ceta-1939-t92633#347176Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-pionierow-t92633#347176Version : 0
MOD
Diskuse
Na základě údaje od kolegy Razjela byla provedena oprava jména velitele čety 33. pěšího pluku. Zdůvodnění zde:
www.dws.org.pl
Děkuji a všem přeji hezké svátky.Very Happy
URL CZ: https://www.valka.cz/Zakopnicka-ceta-1939-t92633#353250Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-pionierow-t92633#353250Version : 0
MOD