Main Menu
User Menu

Telefónne systémy

Miestna batéria
Najstarším systémom je systém miestnej batérie, v skratke MB. Pri tomto systéme je batéria umiestnená pri telefónnom prístroji ktorý napája. Napr. TP25. Najčastejšie sa používa napätie jedneho až dvoch článkov, teda 1,5 alebo 3V. Tento systém používa na signalizáciu volania induktor (generátor poháňaný kľukou), alebo v niektorých prípadoch sa používal menič na princípe zvončeka ktorý bol napájaný z mikrofónej batérie. Výhodou je jednoduché zapojenie. Nevýhodou potreba údržby veľkého množstva batérií. Systém vyžaduje manuálnu obsluhu ústredne, nakoľko nedokáže sám voliť účastníka z väčšieho množstva. Naposledy sa používal okrem armádnych sietí v železničnej sieti.


Ústredná batéria
Systém UB vznikol s cieľom zjednodušiť údržbu batérií pre mikrofón. V tomto systéme sa batéria presunula na ústredňu, telefón je bez číselnice a používa manuálnu obsluhu ako MB. Napätie batérie v ústredni je vyššie, 12 až 60 V podľa typu (už dokáže kopnúť) a je trvalo prítomné na vedení, okrem zvonenia, ktoré je striedavým prúdom z ústredne. Systém sa moc neuplatnil, iba v menších sieťach, napríklad firmy.


Automatická sieť
Tento systém sa označuje ako AUT a používa automatickú voľbu pomocou číselnice. Batéria je umiestnená v ústredni ako pri systéme UB. Voľba prebieha prerušovaním prúdovej slučky číselnicou. Vytáčané číslo dáva počet impulzov podľa ktorých sa nastaví voľba v ústredni postupne jednotlivými voličmi. Tieto môžu pracovať ako triediče, hľadače alebo krížové spínače. Vlastné zapojenie ústredne nie je v tomto prípade dôležité. Pri modernejších systémoch AUT sa miesto impulznej voľby používa frekvenčná, kde jednotlivým číslam prislúcha určitý tón. Tento systém sa používa v moderných telefónnych sieťach po vodičoch. Je možné ho jednoducho pripájať aj do rádiových sietí.


Bezbatériové siete.
Systém bezbatériových sietí sa používa v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu plynov ako sú bane. Pri tomto systéme sa miesto batérie a mikrofónu ktorý potrebuje napájanie, používa princíp Bellovho telefónu, kde slúchadlo slúžilo aj ako mikrofón. Výhodou je, že sa nepoužívajú kontakty ktoré by iskrili. Dosah tohto systému je podstatne kratší ako predchádzajúcich systémov. Okrem baní sa používal napríklad aj na lodiach Dunajplavby.


Zdroj: vlastná práca, Obr. z učebnice "Základy elektrotechniky prenosu a spracovania správ"
Telefónne systémy - Schéma telefónneho prístroja systému MB

Schéma telefónneho prístroja systému MB
Telefónne systémy - Vzhľad civilného prístroja  systému MB

Vzhľad civilného prístroja systému MB
Telefónne systémy - Schéma telefónneho prístroja systému UB

Schéma telefónneho prístroja systému UB
Telefónne systémy - Vzhľad prístroja  systému UB

Vzhľad prístroja systému UB
Telefónne systémy - Schéma telefónneho prístroja systému AUT

Schéma telefónneho prístroja systému AUT
Telefónne systémy - Vzhľad prístroja  systému AUT

Vzhľad prístroja systému AUT
Telefónne systémy - Bezbatériový, banský telefón

Bezbatériový, banský telefón
URL : https://www.valka.cz/Telefonne-systemy-t85818#317371Verze : 0
MOD