Main Menu
User Menu

T-55TK (jeřábovací vyprošťovací buldozerový tank)

T-55TK - označenie v Československu vyrobených vyprošťovacích tankov JVBT-55A slúžiacich v Národnej ľudovej armáde NDR. Ďalšie info v téme venovanej JVBT-55A.Východoněmecký T-55TK v "pracovním procesu", cca rok 1976 (Militaertechnik).
URL : https://www.valka.cz/T-55TK-jerabovaci-vyprostovaci-buldozerovy-tank-t83795#307306Verze : 0
MOD
zdroj:
https://www.panzerfreund.de/
T-55TK (jeřábovací vyprošťovací buldozerový tank) -


T-55TK (jeřábovací vyprošťovací buldozerový tank) -


URL : https://www.valka.cz/T-55TK-jerabovaci-vyprostovaci-buldozerovy-tank-t83795#364110Verze : 0