Main Menu
User Menu

Pravidla psaní do fóra v sekci OSOBNOSTI

PRAVIDLA PSANÍ DO FÓRA V SEKCI OSOBNOSTI


I. Pravidla forum.valka.cz
V sekci Osobnosti platí základní pravidla platná pro celé fórum serveru valka.cz. Mimoto jsou tato doplněna specifickými pravidly této sekce (viz níže). Příspěvky porušující zákony České republiky, pravidla forum.valka.cz či sekce Osobnosti můžou být odstraněny či upraveny. Moderátor není povinen tuto skutečnost autorovi hlásit.II. Moderované forum
Moderátoři mají právo upravovat jakékoliv do sekce vložené příspěvky. Týká se to zejména překlepů, gramatických chyb, stylistických nedostatků či absence odstavců. Platí to i pro části textu, jež odporují pravidlům. Vztahuje se to i na faktografické chyby. Úpravou příspěvku se rozumí změna části jeho textu, odstranění příloh/y či smazání celého příspěvku.


Je zakázáno vkládat subjektivních hodnocení a ničím nepodložené domněnky. Jsou zakázány příspěvky propagující či vychvalující totalitní ideologie a režimy. Zakázány jsou rovněž příspěvky vulgární či jinak znevažující faktografickou povahu sekce.III. Kopírování cizích textů
Je zakázáno vkládat do příspěvků cizí texty bez souhlasu jejich původního autora. Texty porušující autorský zákon budou odstraněny. Stejně tak je zakázáno vkládat do sekce texty z jiných webových projektů encyklopedického charakteru, byť jsou tyto texty uvolněny k volnému použití - nechceme být jakýmsi mirrorem cizích projektů.IV. Duplicity
Je zakázáno zakládat témata pro osobnosti, jež už své téma mají. Stejně tak je zakázáno vkládat do témat fakta, která již v tématu vložena jsou. To se týká i příloh.V. Tabulka - šablona, ideální složení tématu
První příspěvek každého tématu o jednotlivé osobě by měl obsahovat šablonu (ve formě tabulky) - vzor viz níže. Šablonu je možno vyvolat při vkládání příspěvku. Platí přitom, že první sloupec je předdefinován, druhý obsahuje údaje v českém jazyce a třetí pak údaje v jazyce anglickém. Informace v dalších jazycích je možno zakomponovat do textu v dalším příspěvku. Použití šablony není povinné. Autor ji použít nemusí. V těchto případech ji pak doplní moderátor.


Ideálně by každé téma mělo obsahovat: v prvním příspěvku šablonu, v druhém text, ve třetím ilustrační fotografie či kresby. Samozřejmě nebude možné tohoto stavu vždy docílit.VI. Vkládání obrazových příloh
Při vkládání obrázků je uživatel povinen se řídit následujícími pravidly: a) nevkládat obrázky chráněné autorským zákonem, b) nevkládat nadměrné množství obrázků do jednoho tématu, c) nevkládat obrázky do témat, ve kterých ještě není žádný text. V této sekci mají obrázky především ilustrační funkci.


Chce-li uživatel vložit větší množství obrázků, nechť použije Fotogalerii a do příspěvku v sekci vloží jen odkaz na galerii příslušných obrázků ve Fotogalerii.VII. Uvádění zdrojů
Autor je povinen u každého příspěvku uvést zdroj/e, z kterého/ých čerpal. Forma zápisu je uvedena ZDE.VIII. Prolinkování textů
Moderátoři zajišťují prolinkování textů. Tím se rozumí doplnění hypertextových odkazů na jiné části forum.valka.cz či www.valka.cz. Je vítáno, pokud si autor text prolinkuje na existující části forum.valka.cz či www.valka.cz sám, ale není to jeho povinnost. Návod jak prolinkovat svůj příspěvěk s jinými příspěvky je dostupný zde.IX. Prázdná fora
Jedině moderátoři, a případně další osoby s jejich svolením, mají právo během prolinkovávání příspěvků či článků zakládat tzv. "prázdná témata" pro osobnosti, jež ještě nemají vlastní téma.X. Neodpovídající množství informací
Uživatelé by při vkládání příspěvků měly přihlížet k významu a množství dostupných informací o dané osobě. Není vhodné založit téma pro nějakou významnou osobnost, obsahující naprosto nedostatečné množství informací. Toto nepaltí pokud se jedná o málo známou či zcela novou informaci.XI. Odkazy na cizí servery
Uživatelé mají zakázáno vkládat do příspěvků odkazy na cizí servery. Výjimkou jsou samozřejmě odkazy obsažené v seznamu použitých zdrojů.XII. Dotazy
V tématech jednotlivých osob je možno pokládat dotazy. Činí se tak pomocí diskusních příspěvků, barevně odlišených od těch faktografických. Stačí při odesílání příspěvku ponechat u políčka "Odeslat jako" volbu "Diskusní příspěvek".XIII. Skupinová témata
Je zakázáno zakládat témata pro více osob současně. Platí zásada 1 téma = 1 osoba. Jedinou výjimkou jsou přehledy.XIV. Osoby se stejným jménem a příjmením
Pokud se vyskytnou dvě či více osob se stejným jménem a příjmením, autoři příspěvků nechť tuto skutečnost ignorují. Moderátoři se následně postarají o rozlišení daných příspěvků.XV. Zápis v kolonce Předmět
Prosíme uživatele, aby se při vkládání nových témat pro jednotlivé osobnosti řídili vzory pro zápis do kolonky Předmět (viz níže) - t.j. psali na první místo příjmení, nepsali toto příjmení kapitálkami a nepsali do této kolonky hodnosti, funkce, vyznamenání, šlechtické tituly, akademické tituly, přezdívky apod. Pokud má nějaká osoba více křestních jmen, napište pouze maximálně první tři.

Jakékoliv dotazy k pravidlům lze klást v poradní foru sekce Osobnosti, tj. zde: https://www.valka.cz/topic/view/17304/
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-OSOBNOSTI-t14870#56030Verze : 0
MOD
Při psaní přehledů se, prosím, držte jednoho z následujícího schémat zápisu:1951-1953 - František Vzor
1953-1957 - Jan Specimen
1957-1960 - Jiří Příklad


nebo


01.01.1951-31.12.1953 - František Vzor
01.01.1953-31.07.1957 - Jan Specimen
01.08.1957-14.09.1960 - Jiří Příklad


či u mezinárodních organizací


1951-1953 - CZE - František Vzor
1953-1957 - GBR - John Example
1957-1960 - DEU - Georg Beispiel


nebo


01.01.1951-31.12.1953 - CZE - František Vzor
01.01.1953-31.07.1957 - GBR - John Example
01.08.1957-14.09.1960 - DEU - Georg BeispielPři tom platí, že


- ke jménu lze připsat hodnost, šlechtické či jiné tituly, stranickou příslušnost apod;


- u delších seznamů je samozřejmě možné a často i rozumné užít různých rozdělení na odstavce, nadpisů a zvýraznění - při tom je ale dobré dbát určité střídmosti, hlavně při používání barev a velkých či extrémně malých písmenek;


- u panovníků je samozřejmé že uvedete jen jméno (položka příjmení tedy v tomto případě odpadá);


- asijská jména ponecháváme s příjmením na začátku.


Vždy mějte na mysli, že u přehledů je důležité, aby byly přehledné !
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-OSOBNOSTI-t14870#99796Verze : 0
MOD
Vzorová tabulka


     
Příjmení:
Surname:
Backe
Jméno:
Given Name:
Herbert Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Herbert Ernst Backe
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.05.1896 Batumi
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.04.1947 Norimberk /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
říšský ministr zemědělství
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
obviněn z válečných zločinů - spáchal sebevraždu ve vězení
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_BackeLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/352113
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-OSOBNOSTI-t14870#322643Verze : 0
MOD
Vzory zápisu jmen osobností do kolonky Předmět


(správný zápis je ten za rovnítkem)Jan Kubiš = Kubiš, Jan
Alexandr Ivanovič Pokryškin = Pokryškin, Alexandr Ivanovič
JUDr. Emil Hácha = Hácha, Emil
brigádní generál Vladimír Přikryl = Přikryl, Vladimír
F/Lt Karel Kuttelwasher, DFC & bar = Kuttelwasher, Karel
habsburský arcivévoda Friedrich Maria Albrecht = Friedrich Maria Albrecht


Albert von Berrer = Berrer, Albert von
Albrecht z Valdštejna = Valdštejna, Albrecht z
Alfons hrabě Mensdorff-Pouilly = Mensdorff-Poully, Alfons
Rudolf Graf Abensberg und Traun = Abensberg und Traun, Rudolf


Franz Graf Conrad von Hötzendorf = Conrad von Hötzendorf, Franz
Wladimir Giesl Freiherr von Gieslingen = Giesl von Gieslingen, Wladimir
Vittorio Emanuele Filiberto di Savoia duca di Aosta = Aosta, Vittorio Emanuele Filiberto di Savoia di
Paul von Beneckendorff und von Hindenburg = Hindenburg, Paul von (zavedený zápis)


Vladimír Iljič Uljanov - Lenin = Lenin, Vladimír Iljič
král Přemysl Otakar II. = Přemysl Otakar II.


Hana Benešová = Benešová, Hana
Kochová, Ilse = Koch, Ilse
Těreškovová, Valentina Vladimirovna = Těreškova, Valentina VladimirovnaŽenská příjmení je třeba psát v původním znění. Tedy bez přídavku "-ová" u příslušníků těch zemí, které toto rozlišování u ženských příjmení nepoužívají.


Při zakládání fóra osobností ženského pohlaví, které si po svatbě ponechaly i rodné příjmení, se řiďte tím, jaká platila v té době konvence zápisu pořadí příjmení (rodné a pak získané či obráceně) a způsobu jejich oddělení (mezera, pomlčka). Lze přihlédnout i k v literatuře ustálenému tvaru.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-OSOBNOSTI-t14870#322657Verze : 0
MOD