Main Menu
User Menu

Nadenenkov dipól

Nadenenkov dipól je anténa pre širokopásmovú prevádzku. Poskytuje približne rovnakú impedanciu v pomerne širokom pásme, bežne pre pomer frekvencií 1:2. Tým je zjednodušené ladenie vysielačov a pre prijímače poskytuje vyrovnanejšie úrovne signálov. Pre svoju funkciu využíva tzv. Hrubý vodič, teda to, že čím je vodič hrubší, v tým širšom rozsahu pracuje. Aby neboli nutné rúry, je tento tvar nahradený kovovými kruhmi ktoré sú obklopené a vodivo spojené s vodičmi symetricky rozmiestnenými po obvode.Vodičov býva 6 až 12. Napájanie dipólu je najčastejšie tzv rebríčkom. Na obrázku je jedna z možných konštrukcií. Stožiare musia byť nevodivé a kotviace laná musia byť rozdelené izolátormi na úseky kratšie ako 0,1 najvyššej používanej vlnovej dĺžky.


Zdroj: vlastné materiály
URL : https://www.valka.cz/Nadenenkov-dipol-t121292#415456Verze : 0
MOD