Main Menu
User Menu

CZK - T-55AK (velitelský tank)

T-55AK


V československé licenci vyráběný sovětský velitelský tank T-55AK.


Přepracování sovětské licenční dokumentace na československé výrobní podmínky probíhalo v rozmezí let 1968 až 1969. Výroba v závodech ZTS Martin probíhala v rozmezí let 1970 až 1980 a celkem dala 1 280 kusů. 144 kusů bylo určeno pro ČSLA, zbylé tanky šly na export. Pro východoněmeckou armádu byly v ZTS Martin mezi roky 1968 až 1980 vyráběny velitelské verze označované jako T-55A(K1) a T-55A(K2). Těchto provedení bylo vyprodukováno 130 kusů.


Hlavní takticko-technická data a hlavní zásady provozu jsou shodné se základním typem T-55A.


Odlišnosti oproti verzi T-55A:
- v tanku je umístěno 26 nábojů pro kanón, počet nábojů pro spřažený kulomet zůstal zachovaný
- je zabudována radiostanice R-130 s příslušenstvím
- je zabudováno nabíjecí benzino-elektrické soustrojí NS-1250B pro zabezpečení trvaleho provozu velitelské radiostanice
- na věži je upevněné pouzdro s 10 metrovou poloteleskopickou anténou pro radiostanici R-130
- ve dně korby se nachází vyústění výfuku agregátu NS-1250B


Základní technická data velitelské radiostanice
Typ: R-130
Frekvenční rozsah: 1,50-10,99 MHz


Radiostanice může pracovat:
- při nepřetržitém vysílání: maximálně 20 min
- při provozu vysílání - příjem 1:3: trvale bez omezení

Dosah radiostanice:
Délka antény
Tank na místě
ve dne
Tank za jízdy
ve dne
Tank na místě
ve noci
Tank za jízdy
ve noci
4 m
do 50 km
do 50 km
do 20 km
do 20 km
10 m
do 75 km
-
do 30 km
-Základní technická data nabíjecího ústrojí
Výkon: 1 120 W
Obsah palivové nádrže: 7 l
Doba nepřetržitého chodu soustrojí s jednou náplní palivové nádrže: 4,5 h


Uživatelé (strojů vyrobených v ČSSR): ČSSR, Egypt, Indie, Libye, NDR, Sýrie


Zdroje
Hlavní takticko-technická data tankové a automobiní techniky ČSLA, Naše vojsko 1976
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-55AK-velitelsky-tank-t40540#184306Verze : 0
T-55AK


T-55AK je upravený tank T-55A určený pre potreby veliteľov jednotiek. Tank je vybavený spojovacím zariadením, ktoré umožňuje spojenie v rámci jednotky a s nadriadeným veliteľom. Tank bol vyrábaný v rokoch 1968-1980 v celkovom počte 1280 ks. Okrem základnej verzie T-55AK bolo vyrobených ďalších 130 ks označených T-55AK1 na základe požiadavky NDR.


Tank je vybavený dvojicou rádiostaníc R-123 a R-130, spolu s vnútorným hovorovým zariadením R-124. Napájanie rádiostaníc umožňuje činnosť počas jazdy a státia so spusteným motorom, alebo pri státi s vypnutým motorom, keď je spustený samostatný dobíjací agregát. Základné TTÚ a jazdné vlastnosti sú vo väčšine zhodné so štandartnými tankami T-55A okrem:
- počet vezenej munície tankového kanónu dosahuje iba 26 kusov (o 17 menej ako štandartná verzia)
- inštalácia dobíjacieho agregátu NS-1250B s rozvádzačom ZR-1250B,
- v dne korby je vyústenie výfuku motora nabíjacieho agregátu NS-1250B,
- na veži je inštalované vodotesné rúrkové puzdro s rozloženiu 10 m poloteleskopickou anténou rádiovej stanice R-130 v plátenom obale.


Rádiová stanica R-130 je umiestnená v zadnom výklenku veže na držiakoch. Tieto sú privarené k spodnému pancieru veže. Menič pre potreby rádiostanice je za sedadlom veliteľa. Na ľavej strane sedadla veliteľa je rádiová stanica R-123. N ľavej bočnej strane veže je spoločný anténny dielec pre R-123 a R-130. Na dne korby pod prepážkou oddeľujúcou motorový a bojový priestor je umiestnený dobíjací agregát NS-1250B. Na motorovej prepážke je umiestnený rozvádzač ZR-1250B. Pri činnosti na mieste je pre potreby rádiostanice R-130 možné použiť poloteleskopickú anténu skladajúcu sa z 8 duralových rúrok rôzneho priemeru - spodnú, 6 m dlhú teleskopickú časť tvoria 4 do seba zasúvateľné tyče. Na ne sa upevňujú 4 tyče bežnej 4 m antény (samostatne používaná počas jazdy). Kotvové laná a kolíky pre fixovanie poloteleskopickej antény sú uložené v plátenom obale na motorovej prepážke. Puzdro s anténou je možné montovať aj na zadnú časť korby, nad komín pre jazd pod vodou.


P. S.: niektoré informácie sú zhodné s informáciami uvedenými v predchádzajúcich príspevkoch.


Zdroj:
Zupko Štefan, Zupko Juraj: Obrnená technika 1944-2001 a jej výroba v Slovenskej Republike; Magnet Press Slovakia 2002; ISBN 80-968073-8-2
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-55AK-velitelsky-tank-t40540#360095Verze : 0
T-55 AK


Zdroj : Tank-21-4 Veliteľský tank T-55 AK Stručný popis a prevádzka 4. doplnok - predpis ČSLA, Praha 1973
CZK - T-55AK (velitelský tank) - Uloženie 4 m antény  v bojovom priestore.

Uloženie 4 m antény v bojovom priestore.
CZK - T-55AK (velitelský tank) - R-130.

R-130.
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-55AK-velitelsky-tank-t40540#381531Verze : 0
Diskuse
Tak jsem zpovídal býv. vojáka ČSLA a o této verzi věděl dost. Tank pro velitele T-55AK vychází z T-55A s nějakými úpravami:


1) nabíjecí soustrojí NS 1250B o výkonu 1250 W při 2900 ot/min. Při činnosti NS musí tank stát a motor je zastavený. Výfukové zplodiny jsou vyvedený spodní korbou ven.
2) je tam radiová stanice R-130, R-123 a souprava R-124. Dost místa zabral napájecí díl R-130. Je to pro velení ve vlastní jednotce a také s nadřízeným velitelem vyššího stupně.


Další rozdíly: do zadní části věže místo pěti nábojů a držáků na náboje se montovala R-130, nějaký držák antény+náhradní díly k tomu všemu, napájecí díl R-130 + R-123, důležitý stolek nabíječe radisty Shocked


Další bylo pouzdro s úchyty na desetimetrovou anténu navařené mezi příklopy na věži. Pro boj a brodění se pouzdro dávalo dozadu nad komín pro plavbu. Uvnitř u motorové přepážky se místo 12 nábojů a držáků montovalo nabíjecí NS 1250B. Na dně korby byla záklopka výfuku.


Do posádek těchto panských vozítek se prý vybíralo mezi VZ dost pečlivě - žádný lampasák tam nechtěl ňoumu a ani chytráka. Jestli je to pravda - bůhví ví ...


Beteer
CZK - T-55AK (velitelský tank) - Nasazená 10m anténa

Nasazená 10m anténa
CZK - T-55AK (velitelský tank) - Umístění pouzdra 10m antény na věži

Umístění pouzdra 10m antény na věži
CZK - T-55AK (velitelský tank) - Schéma vniřku věže T-55 AK

Schéma vniřku věže T-55 AK
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-55AK-velitelsky-tank-t40540#155684Verze : 0
Další foto T-55 AK: poklop nabíječe-radisty se stolečkem a celkový pohled před hlubokým broděním s periskopem.


Beteer
CZK - T-55AK (velitelský tank) -


CZK - T-55AK (velitelský tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-T-55AK-velitelsky-tank-t40540#155813Verze : 0
Chci upozornit beteera, že pokud se ještě z vojny pamatuji tak velitelský tank T-55AK měl velitel praporu, veltel pluku a velitel divize. U tankového praporu většinou funkci nabiječe a střelce plnili praporní písaři, přičemž jeden z nich byl absolventem spojařské PŠ aby uměl obsuhovat R-130 a tito písaři byli většinou středoškoláci, kteří zároveň na štábu praporu pracovali jako kreslíři. Nejslabši příslušníci tankových osádek byli většinou střelci a nabiječi, kteří se po roční službě přesouvali na funkce střelců. Já jsem většinou zažil kluky s východního Slovenska a nebo s maďarských hranic (vetšinou Romy a to bylo něco), možná to bylo někde jiné nevím, ale říkám jen to co jsem zažil za své služby u 9.td.
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-55AK-velitelsky-tank-t40540#184631Verze : 0