Main Menu
User Menu

CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér)

Veliteľské stanovište OT-64/R4MT je zabudované v strednom kolesovom obrnenom obojživelnom transportéri OT-64 a je určené pre veliteľské a súčinnostné spojenie u útvarov motostreleckých zväzkov a zväzov


Veliteľské stanovište OT-64/R4MT je vybavené rádiovými stanicami pre spojenie s nadriadenými a podriadenými veliteľmi a zariadením pre vnútorné spojenie. Umožňuje vedenie utajených hovorov a selektívne vyzváňanie.


Rozdelenie priestorov :


- pracovisko veliteľa - jeho štáb a obsluha ( veliteľ + operačný dôstojník + dôstojník),
- pracovisko obsluhy ( prvý radista + druhý radista ) ,
- priestor vodiča ( veliteľ vozidla + vodič).


Súprava veliteľské stanovište OT-64/R4MT obsahuje :


- spojovacie prostriedky,
- príslušenstvo,
- pomocné zariadenie.Spojovacie prostriedky :


- rdst R-138 ( 10 m teleskopický stožiar ako nosný pre ŠPA + širokopásmová všesmerová anténa s 3 protiváhami + 1,32 m tyčová anténa),
- rdst R-111 ( 10 m teleskopický pneumatický stožiar pre ŠPA s protiváhami + tyčová anténa s 3 protiváhami + 3,4 m tyčová anténa ),
- rdst R-130MA ( symetrický dipól 2x25 /2x17/ m dlhý + šikmý paprsok 25 m /17 m s protiváhou / + 10 m teleskopický pneumatický stožiar / ako 10 m anténa/ + 4 m tyčová anténa ),
- rdst R-123M ( tyčový anténa 4 m),
- rdst RF-10 s nabíjačom ( 10 m teleskopický mechanický stožiar - prepravovaný vo vnútri vozidla ),
- zariadenie pre selektívne vyzváňanie R-012T,
- rádiový pripojovač,
- účastnícka skrinka veliteľa,
- účastnícka skrinka veliteľa vozidla,
- účastnícka skrinka vodiča,
- účastnícka skrinka THZ veliteľa,
- účastnícka skrinka dôstojníka,
- účastnícka skrinka operačného dôstojníka,
- utajovacie zariadenie T-219 s ovládacím panelom PU-1,
- kódovacie zariadenie M-125,
- linkový pripojovač,
- telefónny prepojovač TÚ-11R,
- dva telefónne prepojovače TA-57,
- dva telefónne prístroje TA-57,
- dva telefónne prístroje P-170.Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s OT-64.Zdroj : Spoj-21-84 Veliteľské stanovište OT-64/R4MT Stručný popis – predpis ČSĽA, Praha, 1984
CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Veliteľské stanovište - spojovacie prostriedky.

Veliteľské stanovište - spojovacie prostriedky.
CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Anténny systém.

Anténny systém.
CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Ľavá strana.

Ľavá strana.
CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Pravá strana.

Pravá strana.
CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Pracovisko obsluhy.

Pracovisko obsluhy.
CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Predná časť.

Predná časť.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R4MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t37373#373740Verze : 0
Zatím pohled z boku a zezadu verze R4MT.


Beteer
CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R4MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R4MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t37373#140516Verze : 0
Diskuse
Kde je možné tento stroj vidět? Strávil jsem na něm rok a půl jako pípák ( 120 znaků za minutu! Smile ),pak jako velitel. Rád bych zavzpomínal.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R4MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t37373#160099Verze : 0
Nechci se přít, ale měl jsem v Příbrami ve druhé polovině osmdesátých let ve spojovací četě jeden R4MT určený pro velitele 1.A (vedle R3MT pro velitele dělostřelectva a R4AT pro náčelníka štábu) a byl vybaven jako hlavním pojítkem radiostanicí R140. Jinak to bylo příjemné vozidlo a dobře se v tom na cvičeních spalo Smile.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R4MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t37373#649281Verze : 0