Main Menu
User Menu

CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér)

Veliteľské stanovište OT-64/R3MT je zabudované v strednom kolesovom obrnenom obojživelnom transportéri OT-64 a je určené pre veliteľské a súčinnostné spojenie u útvarov motostreleckých zväzkov


Veliteľské stanovište OT-64/R3MT je vybavené rádiovými stanicami pre spojenie s nadriadenými a podriadenými veliteľmi a zariadením pre vnútorné spojenie. Umožňuje vedenie utajených hovorov a selektívne vyzváňanie.


Rozdelenie priestorov :


- pracovisko veliteľa - jeho štáb a obsluha ( veliteľ + operačný dôstojník + dôstojník),
- pracovisko obsluhy ( prvý radista + druhý radista ) ,
- priestor vodiča ( veliteľ vozidla + vodič).Súprava veliteľské stanovište OT-64/R3MT obsahuje :


- spojovacie prostriedky,
- príslušenstvo,
- pomocné zariadenie.Spojovacie prostriedky :


- dve rdst R-111 (10 m teleskopický pneumatický stožiar+tyčová anténa s tromi protiváhami+3,4m tyčová anténa),
- rdst R-130M (symetrický dipól 2x25/2x17/m+šikmý paprsok 25m /17m/+ 10m teleskopický pneumatický stožiar+4 m tyčová anténa ),
- rdst R-123M (tyčový anténa 4 m),
- rdst RF-10 s nabíjačom ( 10 m teleskopický mechanický stožiar - prepravovaný vo vnútri vozidla ),
- zariadenie pre selektívne vyzváňanie R-012T,
- rádiový pripojovač,
- účastnícka skrinka veliteľa,
- účastnícka skrinka veliteľa vozidla,
- účastnícka skrinka vodiča,
- účastnícka skrinka THZ veliteľa,
- účastnícka skrinka dôstojníka,
- účastnícka skrinka operačného dôstojníka,
- utajovacie zariadenie T-219 s ovládacím panelom PU-1,
- kódovacie zariadenie M-125,
- linkový pripojovač,
- telefónny prepojovač TA-57,
- dva telefónne prístroje TA-57,
- dva telefónne prístroje P-170.Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s OT-64.Zdroj : Spoj-21-83 Veliteľské stanovište OT-64/R3MT Stručný popis – predpis ČSĽA, Praha, 1984
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Anténny systém.

Anténny systém.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Veliteľské stanovište - spojovacie zariadenia.

Veliteľské stanovište - spojovacie zariadenia.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Rozvinuté stanovište.

Rozvinuté stanovište.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Stanový prístrešok.

Stanový prístrešok.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Pravá strana vozidla.

Pravá strana vozidla.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R3MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t21581#373742Verze : 0
OT-64/R3MT
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R3MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t21581#82457Verze : 0
MOD
OT-64/R3MT - vybavenie spojovacimi prostriedkami.Zdroj : Spoj-21-83 Veliteľské stanovište OT-64/R3MT Stručný popis – predpis ČSĽA, Praha, 1984
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Pracovisko obsluhy.

Pracovisko obsluhy.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Predná časť.

Predná časť.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Ľavá strana.

Ľavá strana.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Priestor veliteľa vozidla.

Priestor veliteľa vozidla.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) - Pravá strana.

Pravá strana.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R3MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t21581#373744Verze : 0
OT-64/R3MT (rok výroby 1985) vyřazený z výzbroje AČR, červen 2008.
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R3MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t21581#374877Verze : 0
MOD
Diskuse
Neviete mi povedať, či záber je z tejto verzie OT-64ky? Záber zvonka žiaľ nemám ....


Zdroj: Vlastný archív, DOD LZ Prešov, jún 2007
CZK - OT-64/R3MT (velitelsko-štábní obrněný transportér) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-64-R3MT-velitelsko-stabni-obrneny-transporter-t21581#303285Verze : 0
MOD