Main Menu
User Menu

CZK - BVP-2K (velitelské bojové vozidlo pěchoty)

BVP-2K

Velitelské bojové vozidlo pěchoty BVP-2K je prostředek velitele mechanizovaného praporu určený k řízení a koordinaci bojové činnosti v rámci mechanizovaného praporu a k organizovaní součinnosti v sestavě mechanizovaného pluku. Je vybavené rozšířeným spojovacím zařízením, prostředky pro orientaci a doplňkovým zdrojem elektrické energie AB-1-P/30-M1.

Vnější viditelné rozdíly oproti standardnímu BVP-2 lze spatřit v zadní části prostředku. Jedná se o zavaření bočních střílen, umístění třímetrové antény a instalaci poloteleskopické antény o délce 11 m (v přepravní poloze) v pravé zadní straně vozidla.

Za pracovištěm řidiče je stanoviště 1. důstojníka vybavené sklopným planžetem navigačního zařízení. Zadní část vozidla je rozdělena na dvě části. Na pravé straně se nachází pracoviště radisty, které je vybaveno pracovním stolkem, stojanem s radiostanicemi R-173, R-134, skříňkou dálkového ovládání DO-2K, polním telefonem TP-25, zařízením selektivní výzvy R-012M a ovládačem pro sklápění antény. V levé části je umístěno pracoviště 2. důstojníka vybavené pracovním stolkem, dvojdílnou deskou pro práci s mapou, pouzdrem na mapy a uzamikatelnou schránkou na dokumenty.

Vývoj vozidla BVP-2K byl zahájen na konci osmdesátých let jako nástupce prostředku BVP-1K. Prototyp BVP-2K úspěšně absolvoval kontrolní a vojskové zkoušky. V roce 1990 byl projekt zastaven. K zavedení do výzbroje československé armády nedošlo. Několik BVP-2K bylo pravděpodobně součástí dodávky realizované mezi roky 1995 až 1996 a čítající údajně 54 kusů BVP-2 pro alžírskou armádu.
CZK - BVP-2K (velitelské bojové vozidlo pěchoty) - (ATM)

(ATM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2K-velitelske-bojove-vozidlo-pechoty-t37324#140396Verze : 0
MOD