Main Menu
User Menu
Reklama

Bahamy

The Bahamas

Český název:
Czech name:
Bahamy
Originální název:
Original name:
Commonwealth of The Bahamas
Anglický název:
English name:
The Bahamas
Hlavní město:
Capital:
Nassau
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
21 okresů / 21 districts
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
bahamský dolar (BSD)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Bahamské královské ozbrojené síly: pozemní jednotky, námořnictvo, letectvo / Royal Bahamian Defense Force: Land Force, Navy
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, C, Caricom, CDB, FAO, G-77, IADB, IBRD, ICAO, ICCt (signatář / signatory), ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, ITSO, ITU, LAES, MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW (signatář / signatory), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel / observer)
Rozloha:
Area :
(km2)
13 940
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Mount Alvernia (63 m)
nejnižší bod / lowest point - Atlantský oceán (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Karibik / Caribbean
Sousední státy:
Neighbours:

Vznik:
Independence:
10.7.1973
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 307 451
Národnostní složení:
Ethnic groups :
85% černoši / black
12% běloši / white
3% Asiaté a Hispánci / Asian and Hispanic
Náboženství:
Religions :
35,4% baptisté / Baptist
15,1% anglikánská / Anglican
13,5% římskokatolické / Roman Catholic
8,1% letničtí křesťané / Pentecostal
4,8% Church of God
4,2% metodisté / Methodist
15,2% ostatní křesťané / other Christian
2,9% bez vyznání nebo nespecifikováno / none or unspecified
0,8% ostatní / other
ISO: BHS
Internetová doména:
Internet country code :
.bs
Časové pásmo :
Time zone :
-5
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Bahamy-t80491#294968Verze : 0
Reklama