Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Steyr ACR
Originální název:
Original Name:
Steyr ACR
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
Steyr Mannlicher, Steyr, Rakousko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,2 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56x45 mm Steyr
Délka:
Length:
780 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
540 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
24
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
2200 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
1450 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.steyr-aug.com/acr2002.htm
URL : https://www.valka.cz/AUT-Steyr-ACR-t15825#454819Verze : 0
MOD
Steyr ACRVeľmi neobvyklá zbraň, ktorá vznikla ako produkt programu ACR (Advaced Combat Rifle) pre US ARMY koncom osemdesiatych rokov. Cieľom projektu bolo vyvinúť zbraň s presnosťou o 100% lepšou než M-16. Cieľ sa nepodarilo splniť, ale Steyr bol veľmi blízko.
Puška je postavená pre náboj s podkalibernou strelou („flešetom“) o priemere 1,5 mm a hmotnosti 0,6 g. (Ide o miniatúrne vydanie delostreleckých podkaliberných striel.) Je uzavretá v plastovej valcovej nábojnici bez vyťahovacej drážky alebo lemu. Ustavená je v polykarbonátových krúžkoch a je obklopená prachovou náplňou. Iniciačná náplň (zápalka) je po vnútornom obvode nábojnice pri jej základni. Úsťová rýchlosť takej strely je 1450 m/s (!) a vo vzdialenosti 600 m je to ešte stále 910 m/s (!!).
Samotná zbraň sa vyznačuje hlavňou s veľmi veľkým stúpaním 1 otočka na 2159 mm (85 palcov) pre počiatočnú stabilizáciu strely (tá je inak stabilizovaná aerodynamicky). Má oddelenú nábojovú komoru a dutý plynový piest umiestnený okolo hlavne podobne ako vratná pružina.
Princíp činnosti:
    1. Nábojová komora je prázdna, zbraň je natiahnutá. V tejto fáze je blok komory v dolnej pozícii zarovno s horným nábojom zásobníka. Plynový piest s pracovným ramenom je v zadnej pozícii pod tlakom vratnej pružiny.
    2. Po stlačení spúšte sa piest pohybuje vpred, čo pomocou posúvača spôsobí zasunutie náboja do komory a komorový blok sa začne pohybovať po svojom vedení tlakom pružiny hore.
    3. V hornej pozícii je zaistený západkou. Súčasne pevná ihla bicieho mechanizmu (ak to v tomto prípade tak možno nazvať) cez dieru v komore prerazí stenu nábojnice a iniciuje náplň.
    4. Keď projektil minie otvor pre odoberanie tlaku plynov z hlavne, piest sa začne pohybovať vzad, pričom odistí komoru a tá sa posúva dole. V dolnej pozícii sa použitá nábojnica vytlačí novou smerom dopredu a vypadne cez naspodu umiestnené nábojové okienko.

Zbraň má plastové telo s typickou pištoľovou rukoväťou Steyr. Je vybavená pevnými aj dioptrickými mieridlami upevnenými na horný nosič/prenášaciu rukoväť (pravdepodobne systém picatiny rail) a umožňuje paľbu full auto aj jednotlivé rany (nie definované dávky). Hlaveň je ukončená štandardnou úsťovou brzdou/tlmičom zášlehu.
Najväčšími prednosťami ACR sú minimálny spätný ráz kvôli nízkej hmotnosti strely, vysoká presnosť paľby a mimoriadne dobré vlastnosti pri streľbe na pohyblivý cieľ na vzdialenosti praktickej streľby v boji. Vzdialenosť 300 m strela prekoná za 0,2 s a to znamená, že prakticky nezáleží na tom, či sa protivník pohybuje alebo nie ak uvážime, že sa jedná o automatickú zbraň. Naviac na vzdialenosť praktickej streľby (teda 400-500 m) letí projektil po veľmi plochej balistickej krivke, takže možno povedať, že zbraň trafí to, na čo smeruje ústie hlavne. Táto vlastnosť zjednodušuje streľbu, pretože mieridlá môžu byť pevné a nie je treba ich prestavovať podľa vzdialenosti terča (a teda paľba je presne mierená na každú vzdialenosť praktického dostrelu) Strely sa vyznačujú dobrým zastavovacím účinkom (nízka stabilita po zásahu a vysoká dopadová rýchlosť) a slušnou priebojnosťou. Ďalšou výhodou zbrane je dokonalá obojručnosť, pretože náboje vypadávajú smerom dole a nezáleží na tom, či je strelec pravák alebo ľavák.
Nič menej, ACR sa nestala zbraňou US ARMY. Tá jej vyčítala v podstate jeden vážny nedostatok a to, že plastové nábojnice spôsobujú kolísanie tlaku plynov a tým zmenu úsťovej rýchlosti strely. To je však vecou vyhľadania vhodného materiálu s menšou deformáciou a tento problém Steyr už pravdepodobne vyriešil. Výtky, pokiaľ mi je známe, sa netýkali ani presnosti ani spoľahlivosti zbrane. Osobne si myslím, že zbraň nebola zavedená u pechoty pre škrty v rozpočte po skončení studenej vojny začiatkom 90-tych rokov a neskôr bol sformulovaný program OICW, ktorý počíta s principiálne (z hľadiska taktiky) úplne iným druhom zbrane pre vojaka 21.storočia. Faktom zostáva, že ACR nie je v súčasnej ponuke Steyr.
AUT - Steyr ACR - Schéma Steyr ACR

Schéma Steyr ACR
AUT - Steyr ACR - Útočná puška Steyr ACR

Útočná puška Steyr ACR
URL : https://www.valka.cz/AUT-Steyr-ACR-t15825#58735Verze : 0