Main Menu
User Menu

2. sv. válka - Slavnostní uniforma pěchoty (Grossdeutschland)

URL : https://www.valka.cz/2-sv-valka-Slavnostni-uniforma-pechoty-Grossdeutschland-t11709#37761Verze : 0
MOD
Infanterie-Regiment Großdeutschland vznikl v r. 1933 z Wachregiment Berlin a 15. 9. 1939 byl pro něj zaveden tento specielní stejnokroj s "preußische Litzen" na výložkách a manžetách Waffenrocku. Po vypuknutí války tento stejnokroj již nebyl vydáván.


Zajímavá je čepice se štítkem nad stejnokrojem - jedná se o čepici pro Uffz./Mannsch. jezdectva (golgelbe Waffenfarbe) s tzv. "Schwedter Adler", nošeným na památku 1. Bradenburgische Dragoner-Regimentu 2 zpočátku (1933) 2. a 6. schwadron Reiterregimentu 6, později bylo nošení tohoto odznaku dovoleno ještě dalším jednotkám.
Odznak byl pro všechny hodnosti ZLATOVÝ, nosil se mezi kokardou a Hoheitsabzeichen a to i na lodičkách (Feldmütze).
URL : https://www.valka.cz/2-sv-valka-Slavnostni-uniforma-pechoty-Grossdeutschland-t11709#48901Verze : 0
Je to slávnostná uniforma GD na ktorej je odznak za Telesnú Výchovu. V pozadí vlajka jazdeckej jednotky.
URL : https://www.valka.cz/2-sv-valka-Slavnostni-uniforma-pechoty-Grossdeutschland-t11709#130365Verze : 0