Main Menu
User Menu
Reklama

Trawlery Royal Navy během druhé světové války

Autor : 🕔29.04.2023 📕3.311
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Zatímco hlavní bitevní lodě Royal Navy (RN) zajímají všechny námořní historiky, většinou byly loděmi britského válečného námořnictva rybářské lodě, trawlery a driftery, nasazené do boje ke kontrole Kanálu a britského pobřeží a čelily rostoucí hrozbě německých ponorek v Atlantiku. Myšlenka nasadit rybářská plavidla v bojové roli byla poprvé použita za první světové války a byla myšlenkou vyššího námořního důstojníka admirála lorda Charlese Williama de la Poer Beresford of Metemmeh and Curaghmore. Koncept vznikl, když Beresford sloužil ve Středomoří v roce 1905, kde inicioval použití lodních člunů k lovení min a byl dále vyvinut v roce 1907 poté, co převzal Channel Fleet. Během svého působení ve funkci této flotily se Beresford pravidelně setkával s kapitány a posádkami rybářských plavidel. Schůzky byly plodné a došlo k dohodě o spolupráci mezi rybáři a posádkami minolovek a použití sítí, kabelů a navijáků. Dalším důležitým bodem bylo, že pokud díky válce nemůže vyplout rybářská flotila k rybolovu, má potenciál nabídnout služby námořnictvu. Účinnost nasazení trawlerů v operačním prostoru ponorek byla demonstrována počtem potopení ponorek v letech 1914-18 a v roce 1939, po vyhlášení války Německu, admiralita okamžitě obnovila využití rybářských lodí pro navýšení kapacity Royal Navy.


Námořní trawler třídy Isles HMT Ailsa Craig v roce 1944
commons.wikimedia.org

Reklama

Páteří posádek rybářských lodí byli rybáři, většinou členové Royal Naval Reserve (RNR) a Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR), posílení o běžné námořníky. Se sídlem v HMS Europa, pobřežním zařízením v Lowestoftu, Royal Naval Patrol Service zaměstnávala asi 66 000 mužů v letech 1939 až 1946 a stala se něčím jako námořnictvo v námořnictvu. Služba, známá jako Harry Tate’s Navy nebo Churchill’s Pirates, byla schopna nasadit více než 6000 plavidel a pokračovala do roku 1946 v odstraňování min z z britských námořních cest. RNPS velel kapitán Basil Piercy z RN. První muži k hlídkové službě dorazili v srpnu 1939, zatímco v námořních přístavech Británie probíhaly přestavby rybářských plavidel pro jejich novou roli. Lodě měly délku 35 až 50 metrů, s pohonem uhelnými kotli a rychlostí 7-10 uzlů. Jako u všech válečných lodí byly navrženy nebo přestavěny především jako zbrojní platformy, členové posádky byli ubytováni ve všech dostupných prostorech. Nejpoužívanější zbraní byla 12liberní popř. 4palcový kanón na přídi, s dvojicí kulometů Lewis nebo Hotchkiss na bocích. Trawlery byly organizovány do skupin po čtyřech až šesti plavidlech pod velením zkušeného důstojníka RN, RNR nebo RNVR. Při hledání min lodě pracovaly ve dvojicích, aby lapaly miny, které pak byly označeny bójkami a zničeny. Členové posádek přijížděli ze všech koutů Spojeného království a byli rychle registrováni, vybaveni uniformami, přilbami a plynovými maskami a naloděni na přidělené lodě během hodin, kdy zaměstnanci štábu Europa pracovali ve dne v noci, sedm dní v týdnu. Obvykle byli během několika hodin muži vypraveni vlakem na trawler, a tak při zahájení bojových akcí 3. 9. 1939 bylo již více než 100 plavidel přestavěno, obsazeno a připraveno k nasazení.


HMT Imperialist, v Hullu registrovaný trawler, potopil hlubinnými pumami ponorku U-732, přežilo jen 19 členů posádky
www.iwm.org.uk

Rybářská plavidla byla poměrně zranitelná v boji s ponorkami a povrchovými plavidly, stejně jako letadly Luftwaffe, ale byla nasazena do akce jako minolovky nebo protiponorkovová hlídková plavidla v konvojích až u Islandu. Zranitelnost těchto plavidel byla jasná z utrpěných ztrát. První obětí byl, ironicky, německý trawler Northern Rover, zabavený pro použití jako ozbrojená loď, který zmizel u Faerů, hlášený jako nezvěstný 5. 11. 1939. Její ztráta zůstala záhadou až do konce války, kdy se ukázalo, že ho potopila německá ponorka U-59. Druhé plavidlo, které bylo ztraceno, byl James McDonald, trawler třídy Mersey, nasazený jako minolovka, který severně od Hebrid narazil 23. 12. na vynořenou ponorku a byl potopen její palbou. Německé pokládání min u britského pobřeží a ve vodních cestách se stalo rostoucím nebezpečím do roku 1940, s velkým počtem potopených obchodních lodí v ústí Temže. Účinnost zvyšovala výroba magnetických min, které postupně nahrazovaly zastaralé kontaktní miny, pocházející z předválečné doby. Počet potopení trawlerů v roce 1939 činil 14, poslední obětí roku byl Loch Doon, ztracený na Vánoce na mině u Blythu, s 15 členy posádky. V reakci na hrozbu magnetických min byla vyslána elitní jednotka šesti plavidel s přísně tajným posláním vylovit magnetické miny a převést je do Admiralty Research Establishment v HMS Vernon v Portsmouthu.


HMT Northern Gem se zúčastnil tažení v Norsku v roce 1940
www.deepseatrawlers.co.uk

Kriegsmarine brzy zjistila, že válka není jednostranná. V lednu 1940 trawlery Cayton Wyke a Saon z Dover Patrol Group, plavící se poblíž písčin Goodwin Sands, byly upozorněny na podezřelý pohyb pod hladinou místní pobřežní stráží. Shodily v oblasti přes 80 hlubinných pum, ponorka byla vytlačena na hladinu a zapadla do písčiny. Povětrnostní podmínky zabránily trawlerům přiblížit se k ponorce a tu pomalu pohltil písek. Německá Luftwaffe nasadila třetinu svých letadel do bitvy o Atlantik během prvních let konfliktu a ukázala se jako trvale smrtící hrozba po celou dobu bojů. V únoru 1940 byly napadeny čtyři trawlery, hlídkující severovýchodně od Aberdeenu, dvojicí Heinkelů 111, které rychle potopily trawler Robert Bowen s celou posádkou a pak obrátily pozornost k Fort Royal, který byl zasažen a také potopen. Zbývající dva trawlery se dostaly domů do přístavu, jejich zkušenost dokládaly díry po střepinách a rozsáhlé škody na jejich nástavbách. 4. 10. 1941 byl trawler Lady Shirley na hlídce v severním Atlantiku západně od Kanárských ostrovů a získal asdic kontakt s ponorkou. Pronásledoval ponorku a nakonec přinutil ponorku typu IX U-111 vyplout na hladinu, kde byl zahájen dělostřelecký souboj. Posádka ponorky se vzdala poté, co bylo osm jejích členů zabito a ponorka byla poté potopena. Rybářská plavidla Royal Navy se rychle naučila spolupracovat v taktické práci s letadly Coastal Command při hledání nepřátelských cílů. Ponorka U-452 byla potopena 25. 8. 1941 útokem trawleru Vascama a protiponorkového letounu Catalina209. squadrony RAF s celou posádkou. Následovala další vítězství, U-732 byla potopena trawlerem Imperialist v Gibraltarské úžině severně od Tangeru v říjnu 1943, s 18 přeživšími členy posádky. O šest měsíců později potkal U-731 podobný osud téměř přesně stejném místě při společné akci trawleru Blackfly a dvou Catalin US Navy. Celkem bylo potopeno protiponorkovými trawlery šest ponorek, všechny během izolovaných incidentů, ne během doprovodu konvoje.

Trawlery byly naprosto nevhodné k hlídání konvojů v severním Atlantiku. Jejich nízká rychlost a nedostatečná obratnost vadila pro jejich doprovodné role, kdy nebyly schopné držet se s konvojem. Rybářská plavidla pokračovala v nasazení po celou válku a byla nasazena do zásobovacích akcí během operace Overlord, přepravě potravin, paliva a munice do Normandie. Royal Naval Patrol Service byla rozpuštěna v roce 1946 poté, co ztratila přibližně 260 rybářských plavidel v boji a 14 500 padlých námořníků. Z těch nebylo 2385 nikdy nalezeno a jsou připomínáni na památníku Royal Naval Patrol Service v Belle Vue Park v Lowestoftu.

Reklama


Pomník Královské námořní hlídkové služby v parku Belle View v Lowestoftu. Byl postaven v roce 1952.
Flickruserbert211, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Zdroje:
Armoured – April 2023
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔29.04.2023 📕3.311