Main Menu
User Menu
Reklama

Statečný polní velitel - Ldst. Lt. Antonín Fousek

Autor : 🕔10.09.2015 📕21.940
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vážení přátelé, jak už to tak bývá, drobná náhoda mne přivedla k historicky zajímavé pozůstalosti z Velké války, kterou v současné době vlastní vnuk domobraneckého poručíka Antonína Fouska, pan Ing. Jan Fousek. Postupem času, při tvorbě své druhé publikace o vysokomýtské posádce a Kujebácích jsem především díky písemným archiváliím mohl věrohodně zrekonstruovat válečnou pouť tohoto jistě velmi statečného muže. Rád se proto nyní formou krátkých popisek u jednotlivých fotografií a doplňující časovou osou s Vámi o této nevšední anabázi z let 1914–1918 podělím.

Ldst. Lt. Antonín Fousek - časová osa, výpis z kmenového listu

Narozen 9. června r. 1885 v Královém Městci (nynější Městec Králové), domovská obec tamtéž, okresní hejtmanství (politický okres) Poděbrady, země Čechy. Náboženství římskokatolické, svobodný, absolvent české vyšší reálky v Královém Městci, povoláním lesní správce (Förster), pozdější lesmistr na panství žamberském u barona Parise.

Vojenská služba - odvodní povinnost plnil s odklady z důvodů studia a nástupu státního zaměstnání postupně v letech 1907/1910 v teritoriu doplňovacího okresu č. 36 Mladá Boleslav (Jungbunzlau). Zařazen do náhradní zálohy společného vojska. Povinný desetitýdenní základní vojenský výcvik absolvoval u c. a k. pluku č. 98 von Latscher v Josefově. U stejného útvaru vykonal tři vojenská cvičení v celkové délce 12 týdnů. Branná povinnost náhradní zálohy ustanovena po dobu 12 let. Současně podléhal domobranecké povinnosti a v případě potřeby službě válečné.

Účast ve Velké válce - mobilizován 30. prosince r. 1914 ve Vysokém Mýtě. Efektivní vojenskou službu nastoupil 1. února r. 1915 jako jednoroční dobrovolník u c. a k. pěšího pluku č. 98 Freiherr von Rummer. Absolvoval školu pro jednoroční dobrovolníky - reservní důstojníky v Jablonci nad Nisou od 1. 2. 1915 do 2. 10. 1915. Domobranecká služba do února r. 1916 v Jaroměři-Josefově. Bojové nasazení od března r. 1916 do převratu v roce 1918. Do armády ČSR se přihlásil 30. listopadu r. 1918 k pěšímu pluku č. 98 ve Vysokém Mýtě. Propuštěn do neaktivity 10. února r. 1919. Od 21. prosince roku 1919 příslušník pěšího pluku č. 30 ve Vysokém Mýtě. Z vojenské služby zcela propuštěn 31. prosince r. 1935.

Zápočet doby - jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwilliger, zkráceně označeno E. F.) 1. 2. 1915 - 31. 3. 1916 (1 rok, 2 měs.), domobranecký kadet (Landsturmkadett) 1. 4. 1916 - 1. 8. 1916 (5 měs.), domobranecký poručík (Landsturm Leutnant) 1. 8. 1916 - 28. 10. 1918 (2 roky, 2 měs., 28 dnů). Celkem 3 roky, 9 měsíců a 28 dní.

Jmenování do hodnosti:
1. 2. 1915 E. F. Landsturm Infanterist, jednoroční dobrovolník domobranec
1. 5. 1915 E. F. tit. Gefreiter, jednoroční dobrovolník titulární svobodník
22. 5. 1915 E. F. tit. Korporal, jednoroční dobrovolník titulární desátník
15. 6. 1915 E. F. tit. Zugsführer, jednoroční dobrovolník titulární četař
26. 9. 1915 E. F. tit. Feldwebel, jednoroční dobrovolník titulární šikovatel
1. 4. 1916 Landsturm Kadett, domobranecký kadet důstojnický čekatel
1. 8. 1916 Landsturm Leutnant, domobranecký poručík pěchoty

Vyznamenání: dne 12. května 1917 dekorován pamětním vojenským vyznamenáním Karlovým vojenským křížem (Karl Truppenkreuz). Císařem Karlem I. byl založen 13. prosince 1916 a udělován byl bez ohledu na hodnost jako pamětní vyznamenání za minimálně 12 týdenní službu ve frontovém pásmu v jednotce nižší než brigáda s jedním bojovým nasazením během této služby v poli. Udělován s tím, že jde o výraz vděčnosti a uznání statečným bojovníkům, kteří plnili svou povinnost s dosud nevídaným nasazením a vytrvalostí v neustálém nebezpečí, věrni přísaze. Nárok na něj měli všichni vojáci včetně domobranců a příslušníků dobrovolnických formací splňující podmínky udělení.

Zařazení 1914-1918:

1. 2. - 2. 10. 1915 škola jednoročních dobrovolníků - reservních důstojníků v Jablonci nad Nisou,
3. 10. 1915 - únor r. 1916 domobranecká služba v posádkové pevnosti Jaroměř-Josefov, zařazen do pochodové setniny č. 15/IV. IR98 a odeslán na frontu ve funkci velitele čety (pozn. autora: V počátcích války znamenalo označení římská čtyři za lomítkem doplněk 15. pochodové setniny čtvrtému polnímu praporu).
Od března r. 1916 do 28. 3. 1917 nasazen v boji u mateřského pluku na frontě v Rusku, Tyrolsku a na řece Soči ve Slovinsku (pozn. autora: Feldpost č. 174, č. 79), od poloviny března r. 1917 přidělen k pochodovému praporu č. XXVI/IR15 (pozn. autora: Feldpost č. 356 - pochodové formace VII. armádního sboru, skupina I).
10. 4. - 11. 7. 1917 zpět u náhradního praporu IR98 v Kaposváru ve funkci instruktora ve škole jednoročních dobrovolníků, následně zařazen do pochodového praporu č. 1/XXX IR98 jako velitel roty (pozn. autora: Zde naopak římská třicet za lomítkem znamená pořadové označení třicátý pochodový prapor).
Od července r. 1917 do 1. 12. 1917 nasazen v boji u mateřského pluku na řece Soči ve Slovinsku a v Itálii na řece Piavě (pozn. autora: Feldpost č. 275, č. 529)
Od prosince r. 1917 do 12. 6. 1918 u náhradního praporu v Kaposváru jako instruktor a velitel roty
13. června roku 1918 převelen k III. polnímu praporu nově vytvořeného válečného pěšího pluku č. 118 a nasazen v boji jako velitel roty v Albánii (Skadar, Drač, Elbasan), posléze posádková služba v Boce Kotorské, Černá Hora u II/IR118 (pozn. autora: Feldpost č. 257).
26. října r. 1918 jako malarista léčen ve vojenské nemocnici v Podgorici, následně převezen do záložní vojenské nemocnice „Jajce“ v Sarajevu.
9. listopadu r. 1918 odeslán do vojenské nemocnice ve Vysokém Mýtě.
30. listopadu r. 1918 vstoupil do nově vzniklé armády ČSR k pěšímu pluku č. 98
5. prosince r. 1918 opětovně přijat do léčení ve voj. nemocnici ve Vys. Mýtě.
17. prosince r. 1918 odeslán na osminedělní zdravotní dovolenou.
19. února r. 1919 definitivně propuštěn z léčení ve voj. nemocnici ve Vys. Mýtě.

Působnost a funkce u útvarů - velitel čety a roty u c. a k. pěšího pluku č. 98, c. a k. pěšího pluku č. 118. Velitel oddílu strojních pušek u c. a k. pěšího pluku č. 118. U náhradního praporu působil ve funkci instruktora ve škole jednoročních dobrovolníků a jako velitel reservní a pochodové setniny.


Jednoročák, titulární šikovatel Antonín Fousek, stojící v polní čepici v zadní řadě se svými podřízenými ze strážní domobranecké pěší čety IR98 v Josefově, září 1915

Reklama


Jednoroční dobrovolník desátník Antonín Fousek, první řada nalevo, odspoda čtvrtý v pořadí, vyfotografovaný v květnu 1915 před památníkem Františka Josefa I. na Střelnici v Jablonci nad Nisou. Spolu se svými kolegy ze školy pro jednoroční dobrovolníky - reservní důstojníky v Jablonci nad Nisou se nechal na památku zvěčnit a svou podobenku zaslal příbuzným do Kyšperka


Momentka z rastu pěší setniny ze školy pro záložní důstojníky v Jablonci nad Nisou. Fotografováno v Tanvaldu v létě r. 1915. Četař Antonín Fousek stojící v popředí uprostřed snímku s jednoročáckými proužky na rukávech polní blůzy vzor M.1908


Pochodová setnina č. 15/IV. IR98 vyfotografovaná v pevnosti Josefov, podzim 1915. Před odchodem na frontu v únoru roku 1916 zde vykonával s touto setninou strážní domobraneckou službu i tehdejší E. F. Tit. Fldw. Antonín Fousek, stojící v zadní řadě šestý zleva


Důstojníci a kadeti pochodového praporu IR98 na Sočské frontě, podzim 1916. Poručíka Fouska s jeho nezapomenutelnou vytáhlou postavou již jistě poznáte

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔10.09.2015 📕21.940