Main Menu
User Menu

Incident u Krosna, 15. duben 1941

Autor : 🕔01.09.2011 📕26.548
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Nad britskými ostrovy ještě zuřily boje letecké bitvy o Británii, když Adolf Hitler obrátil svou pozornost na východ, proti svému přechodnému spojenci, Stalinovu Sovětskému svazu. Oba diktátoři si sice během podpisu smlouvy Ribbentrop-Molotov v srpnu 1939 tajnými protokoly naporcovali sféry vlivu v Evropě a Sověti nyní hospodářsky podporovali válečné úsilí Říše dodávkami strategických surovin, nicméně napětí přetrvávalo. Hitler nechoval vůči bolševické říši žádné sentimentální vztahy a v tažení na východ viděl příležitost vyřešit patovou situaci, v které se ocitnul jeho zápas se vzdorujícím Spojeným královstvím.

Při plánování útoku působil německé generalitě vážné problémy nedostatek informací o Sovětském svazu. Důležitou roli proto hrál v přípravné fázi vzdušný průzkum. 21. září 1940 Hitler vydal příkaz zahájit tajné strategické průzkumné lety nad území SSSR do vzdálenosti 300 km od hranic. Vedle dalších letadel z parku Aufklärungsgruppe Ob.d.L. (podle svého velitele nazývané též jako Aufklärungsgruppe Rowehl) se do akcí zapojily také Junkersy Ju 86P-2, tvořící výzbroj Staffel 4./Aufkl.Gr.Ob.d.L.


Pohled na přetlakovou kabinu v přídi výškového Ju 86P-1

Strategický výškový průzkumný Junkers Ju 86P představoval na jaře 1941 jeden z nejlepších strojů své třídy na světě. Byl schopen operovat ve výškách 11 000 až 12 000 m, mimo dosah protivníkovy obrany. Zamontované kamery zabíraly pás krajiny široký 27 km. Paradoxně vznikl vývojem z neúspěšného středního bombardovacího typu, který Luftwaffe od prvoliniových Kampfgruppen stáhla ještě před vypuknutím druhé světové války. K výškovým akcím se ovšem specializovaná verze hodila velmi dobře, což ostatně potvrdily již roku 1940 první akce směřující nad Velkou Británii. Nasazení na východě jim vedle slabší úrovně sovětské protivzdušné obrany usnadňoval samotný Stalin. Rudý diktátor, obávající se provokací a vypuknutí války mimo termín, který si sám určí (vstup do války mezi „imperialistickými“ mocnostmi považoval za nevyhnutelný), zakázal zásahy proti německým průzkumným letounům.

Ju 86P operovaly při akcích nad Sovětským svazem z letiště v rumunské Bukurešti a v okupovaném polském Krakově. Na akcích se podílely také Dorniery Do 215B, Heinkely He 111 a Do 217A-0 dalších letek Aufklärungsgruppe Ob.d.L. Jen od ledna do 22. června 1941 zaznamenali Sověti plných 324 narušení hranic německými letouny. Při sovětských protestech je německá strana zdůvodňovala ztrátou orientace při cvičných letech. Během špionážních letů došlo ke ztrátě jednoho Ju 86P.

D-APEW se nevrátil

Junkers Ju 86P-2, opatřený civilními poznávacími značkami D-APEW, vzlétl pilotován Uffz. Schnetzem z krakovského letiště v 11.00 dopoledne 15. dubna 1941. Náhodný pozorovatel by mohl dvoumotorák s nápadně dlouhým štíhlým křídlem považovat za dopravní stroj. Krutě by se ovšem – přes fakt, že v přetlakové kabině v přídi seděla pouze dvojice civilně oděných mužů (vedle pilota pozorovatel Uffz. Walther) – mýlil. Německý špionážní Junkers Ju 86P náležící do Aufklärungsgruppe Ob.d.L. měl za úkol snímkovat oblast Žitomir – Kyjev.


Do akcí proti německým průzkumným letounům zasáhly před 22. červnem 1941 také stíhačky MiG-3

Vzdušný špion bez problémů pronikl nad cíl a začal fotografovat železniční trať spojující Novograd se Žitomirem, město Žitomir a po obratu zpět také tábor u města. Pak však osádku opustilo štěstí. Pravý motor začal vynechávat a za letounem se odvinula stuha kouře ze spáleného oleje. Pilot porouchanou pohonnou jednotku vypnul, nastavil vrtuli do praporu a pokoušel se těžký stroj udržet v horizontálním letu pouze mocí jednoho motoru. Junkers však nezadržitelně ztrácel cenné metry a z bezpečné výšky, představující tu nejlepší životní pojistku proti sovětské protivzdušné obraně, klesal k zemi. V hladině 7000 m se ponořil do vrstvy oblačnosti, kde se přidalo další nebezpečí v podobě námrazy. Začal zlobit také přetížený levý motor. Stroj pokračoval v klesání. Již se nacházel v dosahu sovětských stíhacích letounů, proti kterým byl nízko nad zemí zcela bezbranný. Ve výšce pouhých 600 m letci zpozorovali zemi. Ukrajinská rovina poskytovala jen málo záchytných bodů k navigaci a německá osádka nevěděla, kde je. Tušila však, že se stále ještě nachází nad sovětským územím. Záhy se jí o tom dostalo brutálního potvrzení.


Letec vstupuje do přetlakové kabiny prototypu výškové verze Ju 86PV 1

K Junkersu se přiblížila stíhačka s rudými hvězdami. Pokoušela se dvoumotorák ma névry přinutit k přistání a posléze její pilot zahájil palbu. Levý motor utichl a Uffz. Schnetz musel posadit poškozený stroj na zem. V 15 hodin 20 minut perfektně nouzově přistál v kopcovité oblasti nedaleko západoukrajinského města Rovna (leželo původně na polském území a Sovětskému svazu připadlo při dělení Polska na podzim 1939). Pilot a pozorovatel se pokusili letoun zničit trhavinami. Uspěli však pouze částečně. Sověti v jeho vraku, který chybně určili jako Ju 88, našli důkazy o špionážní činnosti: topografickou mapu pohraničních oblastí SSSR, fotografické přístroje (ze tří zůstal po požáru kompletní pouze jeden) a exponované filmy zachycující železniční trať Kyjev – Korosteň. Jakékoliv výmluvy typu, že šlo o cvičný let, při kterém osádka zabloudila, tedy nemohly sovětskou stranu přesvědčit. V zajetí pak, vystaveni opakujícím se tvrdým výslechům ze strany obávané NKVD, zůstali oba němečtí letci až do konce června 1941. Ve zmatku po německém útoku na SSSR se jim podařilo uniknout a setkat se s postupujícími útvary Wehrmachtu.

Více informací o nasazení výškových průzkumných Junkersů Ju 86P německé Luftwaffe (a také o dalších epizodách z leteckých bojů druhé světové války) se pozorný čtenář doví na stránkách nové publikace Miroslava Šnajdra, nazvané „Muž proti muži, stroj proti stroji“ (MF 2010).

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 7/2010 vydavatelství Naše Vojsko

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.09.2011 📕26.548