Main Menu
User Menu
Reklama

Globálny terorizmus

Autor : 🕔12.12.2009 📕15.457
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Globálny terorizmus, jeho formy a efektívnosť v medzinárodnej politike - Prípadová štúdia islámskeho kultúrneho okruhu

Reklama

 

Diplomant: Viera Kočišíková
Vedoucí práce: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Praha 2007

Úvod

1. Islám

1.1. Kresťanstvo a Islám

1.2. Päť pilierov islámu

1.3. Pojmy Islámu

1.3.1. Aláh

Reklama

1.3.2. Korán

1.3.3. Mohamed

1.4. Pravidlá stravovania

1.5. Symboly Islámu

1.6. Islám po Mohamedovej smrti - Kalifát

1.7. Islámske právo - šaríja

1.8. Islámsky kalendár

1.9. Vetvy islámu

Sunniti

Šiiti

Reklama

Sufizmus

1.10. Islámsky fundamentalizmus

2. Konflikt kultúr, Západ verzus Islám

3. Samovražedný útok

3.1. Definícia

3.2. Historický prierez vývoja samovražedného atentátu, úspechy a efektívnosť v dosahovaní cieľov v politike

3.2.1. Samovražedný atentát v rámci Islámu

Asasíni

Blízky východ a efektívnosť samovražedných atentátov v dosahovaní politických cieľov

3.3. Samovražedný útok dnes, stratégia a jej účinnosť vysvetlená na príkladoch

3.3.1. Faktory dôležité pri organizovaní samovražedného atentátu

3.3.2. Formy terorizmu, ich ciele a účinnosť

Demonštratívny terorizmus

Deštruktívny terorizmus

Samovražedný terorizmus

3.3.3. Sociologický rozbor

Kto je atentátnikom - pôvod, motivácia

3.3.4. Psychologický rozbor

Psychologický profil samovražedného atentátnika

Zhrnutie - profil samovražedného atentátnika, alebo čo o samovražedných atentátoch vieme

3.3.5. Prečo a do akej miery nátlak samovražedných atentátnikov funguje

3.4. Boj proti samovražedným atentátom

3.4.1. Hodnotenie samovražedného terorizmu cieľovými štátmi a teroristami samotnými

Stiahnutie Izraelských vojsk z Gazy v máji 1994

Stiahnutie Izraela z miest na Západnom brehu, december 1995

3.4.2. Názory odbornej verejnosti

Záver

Použité zdroje

Prílohy

Príloha 1 - Organizované samovražedné útoky, 1980-2001

Príloha 2 - Samovražedné útoky, 1980 - 2001 - Prehľad podľa skupín

Príloha 3 - Motivácia a ciele organizovaných samovražedných atentátov

Príloha 4 - Protiteroristické medzinárodné dohody na medzinárodnej a regionálnej úrovni

Príloha 5 - Náboženské štáty dnes

Príloha 6 - Percentuálne zastúpenie moslimov v jednotlivých krajinách

Príloha 7 - Globálna politika civilizácií: vznikajúce spojenectvá

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔12.12.2009 📕15.457