Main Menu
User Menu
Reklama

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

Autor : 🕔12.02.2005 📕36.948
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

VÝŇATEK Z GOEBBELSOVY ŘEČI VE SPORTOVNÍM PALÁCI
18. února 1943

...Vy tady, milí posluchači, zastupujete v tomto okamžiku svůj národ. Chtěl bych vám položit deset otázek, na něž máte odpovědět spolu s německým národem před celým světem, zvlášť před našimi nepřáteli, kteří nám u svých přijímačů také naslouchají. Za prvé: Angličané tvrdí, že německý národ ztratil víru ve své vítězství. Ptám se vás: věříte se svým vůdcem a s námi v konečné, totální vítězství německého národa?

Reklama

Ptám se vás: jste odhodláni jít za svým vůdcem v boji o vítězství za všech okolností, i když břemena kladená na každého z vás budou sebetěžší?

Za druhé: Angličané tvrdí, že je německý národ bojem unaven. Ptám se vás: jste připraveni pokračovat v tomto boji, stojíce jako falanga vlasti za vůdcem a brannou mocí s divokou odhodlaností nedávajíce se zmást jakýmikoli ranami osudu tak dlouho, dokud nebude vítězství naše?

Za třetí: Angličané tvrdí, že německý národ nemá už chuti k nadměrné válečné práci, jakou od něho vláda vyžaduje. Ptám se vás: jste vy a německý národ ochotni pracovat, poručí-li to vůdce, deset, dvanáct a třeba i čtrnáct hodin denně a vydat ze sebe poslední pro dosažení vítězství?

Za čtvrté: Angličané tvrdí, že se národ vzpírá totálním válečným opatřením vlády. Nechce prý totální válku, ale kapitulaci. Ptám se vás: chcete totální válku? Chcete ji, přijde-li na to, ještě totálnější a radikálnější, než jak si ji dnes ještě vůbec dovedeme představit?

Za páté: Angličane tvrdí, že německý národ ztratil víru ve svého vůdce. Ptám se vás: je vaše víra ve vůdce dnes větší a neotřesitelnější než kdy dosud? Je vaše odhodlání jít za ním po všech cestách a učinit všechno, abychom dovedli válku k vítěznému konci, absolutní a neomezené?

Ptám se vás tedy za šesté: jste ochotni nasadit ode dneška všechny své síly a dát k dispozici východní frontě lidi a zbraně, jichž potřebuje, aby zasadil bolševismu poslední, smrtelnou ránu? Ptám se vás

za sedmé: slibujete frontě pod svatou přísahou, že za ní vlast stojí svou silnou morálkou a že jí dá všechno, co potřebuje, aby vybojovala vítězství?

Reklama

Ptám se vás za osmé: chcete, a zvláště vy, ženy, aby se vláda starala o to, aby také německá žena dala vedení války k dispozici všechnu svou sílu a aby zaskočila všude tam, kde je to jen možno, aby uvolnila pro frontu muže, kteří by šli pomoci frontě?

Ptám se vás za deváté: schvalujete, bude-li toho třeba, nejradikálnější kroky proti malému kruhu ulejváků a šejdířů, kteří si uprostřed války hrají na mír a chtějí zneužívat tísně národa pro své sobecké cíle? Jste srozuměni s tím, aby ten, kdo se ve válce takto na ní proviní, přišel o hlavu?

Ptám se vás za desáté a naposled: chcete, aby, jak to žádá národně socialistický program, právě za války platila stejná práva a stejné povinnosti, aby vlast solidárně vzala na svá bedra nejtěžší válečná břemena a aby je bez ohledu na postavení a majetnost stejným dílem na všechny rozdělila?

Ptal jsem se vás a vy jste mi dali odpověď. Jste kusem národa a svými ústy jste manifestovali stanovisko každého Němce. Provolali jste k našemu nepříteli, co musí vědět, aby se neoddával iluzím a mylným představám. Tak pevně a bratrsky jsme s německým národem spjati již po celých deset let, stále stejně jako v prvních chvílích našeho nástupu k moci. Nejmocnějším spojencem na celém světě je sám národ a ten stojí za námi a je odhodlán vybojovat vítězství se svým vůdcem i za cenu nejtěžších obětí...

My všichni, děti svého národa, spjati s národem v největších osudových chvílích naší národní historie, slibujeme vám, frontě a vůdci, že nerozborně sjednotíme svou vlast v jediný, jednotnou vůlí ovládaný blok, na který se vůdce a jeho bojující vojáci bezpodmínečně mohou spolehnout. Zavazujeme se, že ve svém životě a ve své práci učiníme vše, čeho je třeba k vítězství. Naplníme svá srdce onou politickou vášnivostí, která nás vždycky jako věčně hořící plamen stravovala ve dnech velkých bojů strany a státu. Nikdy v této válce nepropadneme falešnému, klamnému, objektivistickému blouznění, jemuž má německý národ ve své historii co děkovat za tak mnohá neštěstí. Když tato válka začala, upírali jsme své zraky jen a jen k národu. Co jemu a jeho životnímu boji slouží, je dobré a musí být zachováno a pěstěno. S vroucím srdcem a chladnou hlavou budeme přistupovat k velkým problémům tohoto válečného údobí. Tím vstoupíme na cestu za konečným vítězstvím, jež má základ ve víře v našeho vůdce.

Tímto stavím tohoto večera ještě jednou celému národu před oči jeho velikou povinnost. Vůdce od nás očekává výkon, který zastíní vše, co tu dosud bylo. Nezpronevěříme se tomu, co od nás žádá. Tak, jak jsme my naň hrdi, nechť může být i on hrdý na nás. Teprve ve velkých krizích a životních otřesech se v národě osvědčují nejen praví mužové, ale i pravé ženy. Nikdo již nemá právo mluvit zde o slabším pohlaví. Obě dokazují stejnou odhodlanost k boji a rovnocennou duševní sílu. Národ je připraven ke všemu. Vůdce poručí, my ho poslechneme. Jestli jsme kdy věrně a neochvějně věřili ve vítězství, pak je tomu tak v této hodině národního uvědomění a vnitřní vyrovnanosti. Vidíme vítězství ležet na dosah ruky a musíme po něm ruce vztáhnout. To je příkaz hodiny. A proto zní naše heslo: „Nuže, národe, povstaň! A bouře nechť se rozpoutá!"

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔12.02.2005 📕36.948