Main Menu
User Menu

Řád Cti

Order of Honour

Rad cti

Орден Почёта

     
Název:
Name:
Řád Cti
Název v originále:
Original Name:
Орден Почёта
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Grigoriev a kolektiv redakce : Vyznamenání nového Ruska, 1997


URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#413061Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Cti
Název v originále:
Original Name:
Орден Почёта
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Řádový odznak se stuhou
Klenot:
Badge:
Osmihrotá hvězdice ( kříž ) je modře smaltovaná, ve středu řádového odznaku, na bíle smaltovaném středovém štítku se nachází symbol Ruské federace. Státní znak je obklopen věncem z vavřínových listů. Tato hvězdice má průměr 42 mm.


Zadní strana je celostříbrná, hladká a nacházíme zde jen výrobní značku a pořadové či registrační číslo řádu, které koresponduje s řádovou knížkou.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105662
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#413062Verze : 0
ŘÁD CTI
Order of Honour
Řád Cti v této podobě byl založený z rozhodnutí prezidenta Ruské federace č. 442 ze dne 2. března 1994 .
Všeobecně záslužný řád navazuje na statut a tradice původního řádu CTI ( SSSR ). Tímto řádem lze ocenit zásluhy občanů ve všech oblastech civilního i vojenského dění v Ruské federaci. Řád lze udělit za úspěchy o :
-kulturu a umění
-za zásluhy v hospodářství průmyslu
-za zásluhy v sociální politice a výchově dětí ,
-za zásluhy v řízení státu i politice, soudnictví, školství, zemědělství, vědě a výzkumu atd .
Řád zahrnuje a oceňuje všechny oblasti života v Ruské federaci. Řád se nosí na levé straně hrudi za řádem Za vojenské zásluhy .
Poznámka :
Ruská literatura hovoří o osmihrotém kříží, evropští faleristé řád popisuji jako hvězdici, která má prořezávaná ramena.
Literatura :
Grigoriev a kolektiv redakce : Vyznamenání nového Ruska, 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#344820Verze : 1
Název
Name
Řád Cti
Order of Honour
Орден Почёта
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#626767Verze : 0
MOD