Main Menu
User Menu

Generálmajor tankového vojska

Major General of the Tank Troops

Генерал-майор танковых войск

Česky: Generálmajor tankového vojska
English: Major General of the Tank Troops
По-русски: Генерал-майор танковых войск
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálmajor
Link to the Dictionary Entry Major General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-tankoveho-vojska-t244779#676784Verze : 1
MOD