Main Menu
User Menu

Poručík

Second Lieutenant

Second Lieutenant

Česky: Poručík
English: Second Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Second Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Porucik-t235318#667869Verze : 2
MOD