Main Menu
User Menu

Vojenské hodnosti z roku 1935

V rámci Dělnicko-rolnické rudé armády neexistovaly až do roku 1935 osobní hodnosti velitelského sboru (důstojníci a generálové podle naší terminologie).


K jejich zavedení došlo až 22. září 1935 na základě společného výnosu Ústředního výkonného výboru a Rady lidových komisařů Svazu sovětských socialistických republik, č. 2135.


Velitelé byli rozděleni na nižší velitele (v naší terminologii nižší důstojníci), vyšší velitele (vyšší důstojníci) a nejvyšší velitele (generalita). Mimo tyto skupiny byla postavena hodnost maršála Sovětského svazu, která byla až do července 1945 nejvyšší sovětskou vojenskou hodností.


Hodnosti byly rozděleny do devíti skupin, které používaly vzájemně odlišné názvy. U vojenských hodností nejvyšších velitelů jsou tyto skupiny a názvy hodností uvedeny v následujícím přehledu, od nejnižších (5. stupeň) po nejvyšší (1. stupeň).


pozemní vojsko a vojenské letectvo
5. stupeň - brigádní velitel (kombrig/комбриг)
4. stupeň - divizní velitel (komdiv/комдив)
3. stupeň - sborový velitel (komkor/комкор)
2. stupeň - armádní velitel 2. stupně (komanadrm vtarovo ranga/командарм 2-го ранга)
1. stupeň - armádní velitel 1. stupně (komanadrm pervovo ranga/командарм 1-го ранга)


válečné námořnictvo
5. stupeň - nebyl zaveden
4. stupeň - komodor 2. stupně
3. stupeň - komodor 1. stupně
2. stupeň - komodor loďstva 2. stupně
1. stupeň - komodor loďstva 1. stupně


politický aparát
5. stupeň - brigádní komisař (brigadnyj komisar/бригадный комиссар)
4. stupeň - divizní komisař (divizonnyj komisar/дивизионный комиссар)
3. stupeň - sborový komisař (korpusnyj komisar/корпусный комиссар)
2. stupeň - armádní komisař 2. stupně (armejskyj komisar vtarovo ranga/армейский комиссар 2-го ранга)
1. stupeň - armádní komisař 1. stupně (armejskyj komisar pervovo ranga/армейский комиссар 1-го ранга)


technická služba
5. stupeň - brigádní inženýr (briginžinjor/бригинженер)
4. stupeň - divizní inženýr (divinžinjor/дивинженер)
3. stupeň - sborový inženýr (korinžinjor/коринженер)
2. stupeň - armádní inženýr (arminžinjor/арминженер)
1. stupeň - nebyl zaveden


technická služba válečného námořnictva
5. stupeň - komodor inženýr 3. stupně
4. stupeň - komodor inženýr 2. stupně
3. stupeň - komodor inženýr 1. stupně
2. stupeň - komodor inženýr loďstva
1. stupeň - nebyl zaveden


intendanční služba
5. stupeň - brigádní intendant (brigintendant/бригинтендант)
4. stupeň - divizní intendant (divintendant/дивинтендант)
3. stupeň - sborový intendant (korintendant/коринтендант)
2. stupeň - armádní intendant (armintendant/арминтендант)
1. stupeň - nebyl zaveden


zdravotní služba
5. stupeň - brigádní lékař (brigvrač/бригврач)
4. stupeň - divizní lékař (divvrač/дивврач)
3. stupeň - sborový lékař (korvrač/корврач)
2. stupeň - armádní lékař (armvrač/армврач)
1. stupeň - nebyl zaveden


veterinářská služba
5. stupeň - brigádní veterinář (brigvetvrač/бригветврач)
4. stupeň - divizní veterinář (divvetvrač/дивветврач)
3. stupeň - sborový veterinář (korvetvrač/корветврач)
2. stupeň - armádní veterinář (armvetvrač/армветврач)
1. stupeň - nebyl zaveden


justiční služba
5. stupeň - brigádní právník (brigvojenjurist/бригвоенюрист)
4. stupeň - divizní právník (divvojenjurist/диввоенюрист)
3. stupeň - sborový právník (korvojenjurist/корвоенюрист)
2. stupeň - armádní právník (armvojenjurist/армвоенюрист)
1. stupeň - nebyl zaveden


Tyto hodnosti byly nahrazeny generálskými a admirálskými hodnostmi v květnu 1940, u politického aparátu, zdravotní služby, veterinářské služby a justiční služby až v prosinci 1942.
V přehledech jsou uvedeny české ekvivalenty těchto hodností.


POZOR!!!
Upozorňuji zde zvláště na častou chybu, že hodnost je v některých českých materiálech (i jinak renomovaných autorů) označována jako velitel divize, velitel armády 2. stupně apod.


Je třeba rozlišovat osobní hodnost (brigádní velitel) od funkčního zařazení (velitel brigády).


edit skratky:Panzer
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-hodnosti-z-roku-1935-t43305#171801Verze : 5
MOD