Main Menu
User Menu

Seržant

Sergeant

Sergeant

Česky: Seržant
English: Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.08.1944 Gray, Ross Franklin
DD.09.1944 Sorenson, Richard Keith
DD.01.1958 Reasoner, Frank Stanley
01.12.1966 Davis, Rodney Maxwell
DD.MM.RRRR Montgomery, Elmer Foster

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Serzant-t241179#667167Verze : 1
MOD