Main Menu
User Menu

Řád za svobodu a nezávislost

Order of Freedom and Independence

자유독립훈장

     
Název:
Name:
Řád Za svobodu a nezávislost
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
l. třída
2. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405678Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Za svobodu a nezávislost - řetěz
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People´s Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#649639Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Za svobodu a nezávislost - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People´s Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#649640Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Za svobodu a nezávislost - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People´s Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#649641Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Za svobodu a nezávislost - řetěz
Order of Freedom and Independence - Collar
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kim, Il-song
DD.MM.RRRR Kim, Il-song
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#649642Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Za svobodu a nezávislost - 1. třída
Order of Freedom and Independence - 1st Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#649643Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Za svobodu a nezávislost - 2. třída
Order of Freedom and Independence - 2nd Class
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#649644Verze : 0
MOD
Řád Za svobodu a nezávislost
Order of Freedom and Independente
Tento vysoký vojenský řád je v našich podmínkách znám a několik našich občanů je nositelem řádu, který v prvním typu (vyrobeném v SSSR) obdrželi za svoji záslužnou a nebezpečnou práci.
Vlastní řádová dekorace byla založena v roce 1950 a to z rozhodnutí stálého výboru nejvyššího lidového shromáždění.
Řádová dekorace je určena k ocenění zásluh vysokých armádních důstojníků, ale i partyzánských velitelů, kteří se podíleli na boji proti „agresorovi“. Řád byl udělen sovětským poradcům a pilotům, kteří v této válce jako „dobrovolníci“ bojovali.
Řád se člení na dva stupně:
- 1. stupeň zlatý
- 2. stupeň stříbrný
Rozeznáváme tyto základní typy:
- l. typ vyrobený ve vysoké kvalitě ze stříbra (Mondvor)
- IIa. typ vyrobený v Koreji, jde ve většině o obecný zlacený kov
- IIb. typ, vyrobený v Koreji, ale nošený na řetězu, který byl určen pro nejvyšší velitele armády
Dekorace vyráběné po roce 1960 v Korejské lidově demokratické republice jsou vyrobeny z obecného kovu a upraveny zlacením či stříbřením. Zadní strana je opatřena jehlicí k upevnění na oděv.
V řádové hiaerchii, která je dosti komplikovaná bychom tento řádový odznak mohli řadit asi jako je tomu v bývalém SSSR u řádu Alexandra Něvského.
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405679Verze : 1
Ukázka zde se pokoušeli korejští soudruzi spojit moderní řád se svoji představou honosné dekorace nošená jako starobylý evropský řád, tedy klenot s kolanou.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405680Verze : 0
Řádové klenoty vyrobené v bývalém SSSR dosahuji vynikají kvality:
Řád za svobodu a nezávislost - Ukázka perfektní výroby ve státní mincovně v bývalém SSSR

Ukázka perfektní výroby ve státní mincovně v bývalém SSSR
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405681Verze : 0
Řádové klenoty nedosahují dokonalosti výroby z SSSR, jsou vyrobeny z obecného kovu a upravny zlacením či stříbřením.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405682Verze : 0