Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Řád práce
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Řád práce byl založen a udělován v jediném stupni. V sedmdesátých letech minulého století byl modernizován vzhled řádového odznaku
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
URL : https://www.valka.cz/Rad-prace-t117775#406050Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád práce I. typ
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1970
Komponenty:
Components:
Odznak
Klenot:
Badge:
Avers:
Základem odznaku je zlatý věnec z obilných klasů v dolní části převázaný rudou stuhou. Ve středu stuhy vidíme klasické budovatelské nářadí srp a kladivo. Věnec je v horní části uzavřen rudým praporem na kterém je korejský nápis. Na středu tohoto věnce je naloženo stříbrné ozubené kolo (symbol dělnické třídy) a ve střední části tohoto kola je postava dělníka s velkým (převelkým) kladivem a ženu-rolnici se svazkem obilí.


Revers:
Zadní strana se šroubem a maticí (1.typ). Další typy jsou z obecného kovu se špendlíkem k upevnění na oděv. Na zadní straně je vždy registrační číslo řádu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-prace-t117775#406971Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád práce II. typ
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1970
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Odznak
Klenot:
Badge:
Avers:
Na profilované hvězdici je naložena zlatá pěticípá hvězda se symbolem srpu a kladiva. V horní části hvězdy je rudý prapor KLDR a je zajímavé, že mezi rameny pěticípé hvězdy je malá kniha (bez textu) o které vtipálci tvrdí, že je to stranická knížka velkého vůdce.


Revers:
Zadní strana je profilovaná a zdá se, že celý řád je již jen lisovaný z tenkého plechu. Nechybí jehlice k upevnění na oděv.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-prace-t117775#406973Verze : 0
Řád práce
Order of Labor
Řád práce byl založen v roce 1951 a uděloval se za budování vlasti, rozvoj průmyslu a zemědělství. Byl založen pouze v jediném stupni či třídě.
První typ řádu, který byl vyroben v Moskě firma Mondvor je kvalitní práce a uděloval se přibližně do roku 1970.
Tento typ řádu, v podobě jak jsme popsali, se uděloval do roku 1970.
Řád práce II. typu:
Řád po roce 1970 má podobu, která více vyhovovala ideologickému myšlení soudruhů na vysokých místech, kteří již ztratili kontakt s opravdu pracujícími lidmi. Řád se uděluje do dnešních dnů a současné řádové odznaky více připomínají pouhou bižuterii.
Řády v obou typech jsou založena a udělovány pouze v jediném stupni.
URL : https://www.valka.cz/Rad-prace-t117775#406051Verze : 1
Řádový odznak tak zvaného 1. typu:
URL : https://www.valka.cz/Rad-prace-t117775#406052Verze : 0
Řád byl upraven. Ukázka řádového odznaku II. typu:
URL : https://www.valka.cz/Rad-prace-t117775#406053Verze : 0