Main Menu
User Menu

Puškinova medaile

Medal of Pushkin

Медаль Пушкина

     
Název:
Name:
Medaile Puškina
Název v originále:
Original Name:
Медаль Пушкина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.05.1999
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/Puskinova-medaile-t91522#412948Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Puškina
Název v originále:
Original Name:
Медаль Пушкина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.05.1999
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/Puskinova-medaile-t91522#412949Verze : 1
Medaile Puškina
Medaile byla založena nařízením prezidenta Ruské Federace ze dne 9. května 1999 ( nařízení číslo 574 ) .
Medaile byla určena k ocenění ruských literátů, intelektuálu, umělců, divadelníků, a všech osob, které se proslavili na poli umění a kultury .
V nařízení se dále říká, že touto medailí se oceňuji všichni umělci, tedy i dalších národností Ruské Federace, kteří svoji práci, svými díly, svým uměním, přispívají ke kulturním tradicím Ruska .
Medaile Puškina se nosí na levé straně hrudi, za medailí 850 let Moskvy .
V Rusku byl Puškina osobou, který doznal slávu až po své smrti. K stémů výročí básníka Puškina byla v carskému Rusku vydaná i tato pamětní medaile. Jde sice o neoficielní záležitost ruských literátů a intelektuálu, ale jistě si zaslouží pozornost. ( viz obrázek )
URL : https://www.valka.cz/Puskinova-medaile-t91522#342084Verze : 1
Název
Name
Medaile Puškina
Medal of Pushkin
Медаль Пушкина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.10.2007 Klaus, Václav
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Puskinova-medaile-t91522#627489Verze : 0
MOD