Main Menu
User Menu

První poručík

First Lieutenant

First Lieutenant

Česky: První poručík
English: First Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo První poručík
Link to the Dictionary Entry First Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.09.1947 Blesse, Frederick Corbin
DD.11.1952 Buttelmann, Henry
24.03.1965 Habiger, Eugene Emil
03.12.1965 Ritchie, Richard Stephen
05.12.1969 Eberhart, Ralph E.
05.12.1969 Holland, Charles R.
24.09.1970 Young, David L.
12.01.1974 Renuart, Victor Eugene
05.06.1976 McNabb, Duncan J.
08.11.1976 Fraser, William M. III
04.06.1977 Fraser, Douglas Malcolm
01.07.1979 Bedke, Curtis M.
15.05.1984 McDew, Darren W.
DD.MM.RRRR Thorsness, Leo Keith

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Prvni-porucik-t235224#667874Verze : 0
MOD