Main Menu
User Menu

Pravidla pro psaní do sekce - PEVNOSTNÍ STAVBY

Pravidla psaní do fóra v sekci PEVNOSTNÍ STAVBY


cílem sekce PEVNOSTNÍ STAVBY je shromažďování a interpretace údajů/informací o pevnostních stavbách ať už stálých nebo polních a to od starověku po součastnost za účelem osvětlení úlohy a vývoje opevnní v souvislosti s vývojem vojenství obecně.


Struktura příspěvku:


1-název - nutno dodržovat!!!
ISO kód státu, kde se objekt nachádzí v současnosti
- pokud nezařazujeme příspěvek do sekce, která už je názvem státu nadepsaná
(to je z důvodu jednoznačného a přehledného řazení příspěvků)
potom název -
pokud existuje všeobecně uznávaný a používaný český název/překlad pak ho použijeme přednostně,
pokud ne použijeme originální název – nevymýšlíme novou terminologii


označování čsl. těžkých objektu:
zkratka stavebního úseku-S pořadové číslo objektu
Československé opevnění - přehled zkratek


česká terminologie:


čsl. opevnění-
Lehký objekt vz. 36 typ A,B,C...
Lehký objekt vz. 37 typ A,B,C...
Pěchotní srub
Samostatná dělostřelecká pozorovatelna
Dělostřelecká tvrz
Dělostřelecký srub
Dělostřelecká výsuvná otočná věž
Tvrzová dělostřelecká pozorovatelna
Vchodový srub


U "starších" novověkých pevností tj. fortové pevnosti a starší uveďte název "pevnost" -
pevnost Olomouc, pevnost Brno, pevnost Krakov, pevnost Poznaň atd...


u středo- a starověkých opevnění používejte obvyklý český název tj. hrad, tvrz, hradiště etc.


2-struktura příspěvku - není povinné, berte to pouze jako inspiraci


originální název
období, kterého se příspěvek týká, státní útvar, na jehož území stavba vznikala
- příklad: u německého opevnění, které je v současnosti na území Polska bude v názvu uvedená zkratka
"POL" a v těle příspěvku na tomto místě bude zmínka, že jde o opevnění německé


Základní údaje
lokace (nejlépe mapa)
dispozice (nejlépe mapa)
členění – tj. sruby, překážky, forty, bastiony …
výzbroj
současný stav


Vznik a vývoj
Chronologie - členění na jednotlivé stavební etapy, obléhání …


Posádka, velitelé


-----------------------


A-Prázdne fóra zakladajte jen v případě, že budou v krátkém čase doplněné a povedou k prolinkovaní s jiným článkem / textem.


B-Nezakládejte vícnásobné příspěvky – nejdříve se podívejte, jestli někdo už příspěvek nezaložil.


C-Nezakládejte samostatná fóra pro „nesamostatné“ objekty – tj. pro sruby dělostřeleckých pevností, nebo pro jednotlivé forty fortových pevností


D-Do jednoho příspěvku nevkládejte víc objektů


E-Zdržte sa subjektivních hodnocení.


F-V tomto fóru platí Základní pravidla pro diskusi na forum.valka.cz a pro faktografická fóra.


G-Pokud si nejsem jistý – nejlepší je zeptat se na poradním fóru


H-vyjímky:


Přehledová témata - neplatí bod D


Témata týkající se opevnění obecně - "slovník pojmů"
např. téma "Bastion" atd.


J-příklady názvů:


Samostatná dělostřelecká pozorovatelna K-S-12b „Utržený“
v „národní“ sekci neuvádíme stát, uvedeme typ a za ním název


POL - Werkgruppe Ludendorff
v současnosti se objekty MRU nachází na území polska, a myslím, že není všeobecně uznávaný překlad termínu werkgruppe


špatně:
RUM - k.k. Haupt und Grenzfestung Olmütz
dobře:
pevnost Olomouc


špatně:
čs. tvrz Dobrošov
dobře:
dělostřelecká tvrz Dobrošov
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-PEVNOSTNI-STAVBY-t24004#89510Verze : 0
Pravidlá pre pomenovanie a zaradenie objektov ľahkého opevnenia (LO):

Za objekty LO sa považujú objekty vzoru 36 a vzoru 37.
Celkovo sa delia do deviatich skupín podľa armádneho zboru ktorý slúžil v danej oblasti.
Každý objekt má navyše vlastné označenie typu: XXX/YYY/ZZZn


číslo XXX označuje stavebný úsek, do ktorého objekt patrí
číslo YYY označuje očíslovanie konkrétneho objektu v stavebnom úseku
čislo ZZZ označuje typ objektu
písmeno n označuje odolnosť objektu


odolnosť:
z-zosilnená
n-normálna
s-zoslabená
x-iná (atypy)


Teda na presné určenie objektu je nutné uviesť oblasť, do ktorej patrí a vlastné označenie.


Príklad: VII. zbor: objekt LI/27/A-140z
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-PEVNOSTNI-STAVBY-t24004#142334Verze : 0
MOD