Main Menu
User Menu

PHL - Národní osvobozenecká fronta Moro (MNLF)

Politická organizace, jejímž cílem je odtržení a vytvoření islámského státu zahrnujícího Sulu, Mindanao a Palawan. Je akreditovaná jako pozorovatel u Organizace islámské konference. V současné době je vládnoucí stranou v Autonomní oblasti muslimského Mindanao.


Mindanao byla oblast určená pro nové osídlení. Vláda zde počátkem 50-tých let přidělovala půdu chudým přistěhovalcům z ostatních oblastí Filipín. Tím se sem dostalo velké množství křesťanů, kteří brzy převládli nad zdejšími muslimy a domorodci. Ti se začali cítit utiskování. V březnu 1968 ústřední vláda pobila 200 muslimských vojáků a ozbrojený odpor včetně vzniku MNLF započal. Nepokoje si vyžádaly 80 000 – 200 000 životů. MNLF měla v nejsilnější době 30 000 mužů ve zbrani.


Ústřední vláda r. 1976 začala s rebely vyjednávat. Prezident Marcos u zavřel v Tripolisu za pomoci Muamara Kadáfího dohodu, která dala 13 provinciím v Mindanao širokou autonomii.Zdroj:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/PHL-Narodni-osvobozenecka-fronta-Moro-MNLF-t105276#376741Verze : 0