Main Menu
User Menu

Oddíl

Battalion

Česky:
Czech:
Oddíl
Anglicky:
English:
Battalion
Další názvy:
Other names:
Německy / German - Abteilung, Kommando
Rusky / Russian - Дивизион
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Oddil-t182243#533274Verze : 1
MOD
Německé slovo Kommando se ve vojenské oblasti vyskytuje jako:

  • podstatné jméno pro označení velitelství, jde-li o velitelský orgán (Militärkommando, Frontkommando, Oberkommando atd.)
  • podstatné jméno pro označení oddílu, jde-li o jednotku odpovídající praporu (Einsatzkommando, Sonderkommando, Zur besonderen Verwendung - Kommando atd.)
  • přídavné jméno pro označení jednotky, jde-li o jednotku která má zvláštní výcvik či úkol (čili jde o slovo příbuzné k Sonder či novodobějšímu Spezial)
URL : https://www.valka.cz/Oddil-t182243#542785Verze : 1
MOD
Diskuse
Oddíl a prapor jsou jednotky stejného druhu, ale vzájemně nezaměnitelné. Patří totiž k různým druhům zbraní.
V československé branné moci
pěchota / útočná vozba / technické jednotky - PRAPOR
dělostřelectvo - ODDÍL
letectvo - PERUŤ
jezdectvo - KOROUHEV
V redukované podobě toto převzala i ČSLA, zde zůstaly pouze:
motostřelecké / tankové / technické jednotky - PRAPOR
dělostřelecké / raketové jednotky - ODDÍL


Takže musí být:
PRAPOR / BATTALION
ODDÍL / DIVISION
PERUŤ / SQUADRON
KOROUHEV / GUIDON


Wehrmacht užívala poněkud jiné členění, a to zvláště u tankových a jim podobných jednotek.
Pojem PRAPOR užívali většinou jen u samostatných vojskových oddílů tankového vojska (prapor těžkých tanků). U oddílů ve svazu užívali pojem ODDÍL (I. oddíl tankového pluku), podobně označovali také jednotky průzkumné (průzkumný oddíl) a Shděl (oddíl útočných děl i oddíl stíhačů tanků).
URL : https://www.valka.cz/Oddil-t182243#536001Verze : 0
MOD
Oddíl a prapor jsou jednotky stejného druhu, ale vzájemně nezaměnitelné. Patří totiž k různým druhům zbraní.


Toto neplatí v anglosaském prostoru, proto je v tabulce anglické slovo stejné jako u praporu. Německé a ruské již pak ne. Američané pro dělostřelecké jednotky používají stejné slovo jako pro pěchotní - Battalion. Navíc je nutno brát v potaz existenci divizionů.
URL : https://www.valka.cz/Oddil-t182243#536093Verze : 0
MOD