Main Menu
User Menu

Nižší asistent loďaře

Junior Assistant Shipbuilder

Младший помощник судостроителя

Česky: Nižší asistent loďaře
English: Junior Assistant Shipbuilder
По-русски: Младший помощник судостроителя
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo ----
Link to the Dictionary Entry ----
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Nizsi-asistent-lodare-t245263#678042Verze : 1
MOD