Main Menu
User Menu

Německé zvláštní jednotky - přehled

German Special Units / Deutsche Spezialeinheiten

VOJENSKÉ ZVLÁŠTNÍ JEDNOTKY
Vojenské zvláštní jednotky
- Velitelství zvláštních sil (Kommando Spezialkräfte, KSK)

Jednotky vojenské policie zvažované pro podporu policie v případě mimořádné události většího rozsahu
Pluk polních myslivců 1 (Feldjägerregiment 1, FJgRgt 1)
Pluk polních myslivců 2 (Feldjägerregiment 2, FJgRgt 2)
Pluk polních myslivců 3 (Feldjägerregiment 3, FJgRgt 3)

Použití vojenských jednotek pro přímý výkon policejní činnosti je blokován ústavou, respektive polní myslivci mohou zasahovat vůči civilnímu obyvatelstvu jen v rámci přesně vymezených oblastí. KSK je přímo určena jako ekvivalent GSG 9 pro zásahy v zahraničí. V létě 2016 se nicméně vzhledem k plně islamistických teroristických útoků objevily úvahy o možnosti nasazení armádních jednotek pro podporu policie. Například bavorský ministr vnitra nadhodil možnost nasazení polních myslivců, avšak jen jako podpůrných sil, zejména z hlediska logistiky.POLICEJNÍ ZVLÁŠTNÍ JEDNOTKY
Policejní zvláštní jednotky na spolkové úrovni
- GSG 9 Spolkové policie (GSG 9 der Bundespolizei, GSG 9, GSG 9 BPOL)
- Jednotka pro zajištění důkazů a zatýkání plus Spolkové policie (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit plus der Bundespolizei, BFE+, BFE+ BPOL)
- Mobilní zásahová jednotka Spolkového kriminálního úřadu (Mobile Einsatzkommando des Bundeskriminalamtes, MEK des BKA)

Policejní zvláštní jednotky na zemské úrovni
- zvláštní zásahové jednotky (Spezialeinsatzkommandos, SEK)
- mobilní zásahové jednotky (Mobile Einsatzkommandos, MEK)

POLICEJNÍ SPECIALIZOVANÉ JEDNOTKY
Policejní specializované jednotky na spolkové úrovni
- setniny pro zajištění důkazů a zatýkání (Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften, BFH, BFHu)

Policejní specializované jednotky na zemské úrovni
- jednotky pro zajištění důkazů a zatýkání (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, BFE)CELNÍ ZVLÁŠTNÍ JEDNOTKY
Celní ústřední podpůrná skupina (Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll, ZUZ)
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-zvlastni-jednotky-prehled-t193109#556370Verze : 8
MOD