Main Menu
User Menu

Medaile za zásluhy o ochranu veřejného pořádku

Medal for Distinction in Protection of Public Order

Медаль За отличие в охране общественного порядка

     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy o ochranu veřejného pořádku
Název v originále:
Original Name:
Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Grigorijev a pracovní kolektiv : Vyznamenání nového Ruska, 1997

URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-ochranu-verejneho-poradku-t92421#412985Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile za zásluhy o ochranu veřejného pořádku
Název v originále:
Original Name:
Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Grigorijev a pracovní kolektiv : Vyznamenání nového Ruska, 1997

URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-ochranu-verejneho-poradku-t92421#412988Verze : 1
Medaile Za zásluhy o ochranu veřejného pořádku.
Medaile byla založena výnosem prezidenta Ruské federace č. 442, ze dne 2.března 1994. Medaile navazovala n obdobnou dekorací bývalého Sovětského svazu, která byla založena 1. ledna 1950.
Medaile Za zásluhy o ochranu veřejného pořádku je určena jako záslužné vyznamenání a ocenění příslušníků jednotek spadaících do podřízenosti Ministerstva vnitra.
Medaile mohla být udělena příslušníkům policie, hasičskému sboru, záchrannému sboru, zdravotníkům, lékařům, všem občanům Ruské federace, kteří sice nejsou ve služebním poměru jednotek Ministerstva vnitra, ale pomáhají zabezpečovat veřejný pořádek a tak se podílejí na bezpečnosti občanů Ruské federace.
Medaile se neuděluje plošně, ale vždy za projevenou statečnost, odvahu, za konkrétní čin smělosti spojený se záchranou života, nebo v přímém ohrožení života vlastního .
Medaile se nosí na levé straně hrudi, za medailí Za ochranu státní hranice.
Stuha je široká 24 mm ( viz obrázek )
Literatura :
Grigorijev a pracovní kolektiv : Vyznamenání nového Ruska, 1997

Medaile  za zásluhy o ochranu veřejného pořádku - Medaile současné Ruské federace

Medaile současné Ruské federace
Medaile  za zásluhy o ochranu veřejného pořádku - Zadní strana medaile

Zadní strana medaile
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-ochranu-verejneho-poradku-t92421#346027Verze : 1
Název
Name
Medaile za zásluhy o ochranu veřejného pořádku
Medal "For Distinction In Protection Of Public Order"
Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Zavizon, Alexej Vladimirovič
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zasluhy-o-ochranu-verejneho-poradku-t92421#627491Verze : 0
MOD