Main Menu
User Menu

Strojní inženýr generálporučík

Mechanical Engineer Lieutenant General

Инженер-механик генерал-лейтенант

Česky: Strojní inženýr generálporučík
English: Mechanical Engineer Lieutenant General
По-русски: Инженер-механик генерал-лейтенант
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálporučík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Strojni-inzenyr-generalporucik-t245271#678051Verze : 2
MOD