Main Menu
User Menu

Desátník

Corporal

Corporal

Česky: Desátník
English: Corporal
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Desátník
Link to the Dictionary Entry Corporal
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Desatnik-t241053#666823Verze : 1
MOD