Main Menu
User Menu

Boganda, Barthélemy

Premier ministre Barthélemy Boganda


1910-1959
URL : https://www.valka.cz/Boganda-Barthelemy-t40323#154447Verze : 0
MOD
Barthelémy Boganda


nar.: 4.1910, Bobangi
zemř.: 29.3.1959, blízko Bangui- u moci: 8.12.1958 - 29.3.1959
O předpolitických letech Barthelémyho Bogandy se mnoho nezachovalo, s výjimkou toho, že se narodil v křesťanské rodině. Vystudoval katolický kněžský seminář a v roce 1939 byl jako první Afričan ve francouzské kolonii Ubangi-Šari vysvěcen na kněze. Následujících 10 let strávil na různých misijních stanicích. Jeho kněžská dráha skončila v roce 1949, kdy vystoupil z kněžského stavu a oženil se s jakousi Francouzkou.


Nevíme, kdy přesně se Boganda do politiky zapojil, je však jisté, že ještě jako kněz byl ve volbách 10.11.1946 zvolen v kolonii Ubangi-Šari jako zástupce dio francouzského Národního shromáždění. Tam se politickými názory nejvíce blížil straně Mouvement Républicain Populaire.


V Paříži ovšem příliš nepobýval a 28.9.1949 založil novou stranu Mouvement pour l'Évolution Sociale d'Afrique Noire (MESAN). Po vydání tzv. loi cadre (zákon, upravující správu zámořských oblastí) francouzskou vládou roku 1956 sestavil Boganda autonomní vládu provincie Ubangi-Šari a zároveň se stal starostou jejího hlavního města Bangui. Boganda svou velkou autoritou zaštiťoval ve své zemi referendum ze září 1958 o ústavě pro 5.francouzskou republiku. O politické váze Bogandy svědčí fakt, že ústava byla v Ubangi-Šari schválena 98,1% hlasů.


8.11.1958 se Boganda stal premiérem autonomní Středoafrické republiky ve svazku Francouzského společenství. Za svou kratičkou vládu v tomto úřadu stačil předložit Teritoriálnímu shromáždění svůj návrh ústavy, jenž byl bez problémů přijat.


Bogandovou snahou bylo, aby si všechny státy, dříve sdružené ve Francouzské rovníkové Africe, na sebe navzájem podržely pevné vazby (týkalo se to Středoafrickérepubliky, Čadu, Gabonu a dnešní Konžské republiky- svazkem dvou bohatých zemí, Gabonu a Konga, s dvěma chudými- Čadem a Středoafrickou republikou chtěl předejít hospodářským těžkostem). Toto však bylo odmítnuto bohatým Gabonem, kterému tehdy vládl Léon M'ba. Naprostou utopií pak byl plán na vytvoření "Spojených států latinskoafrických", kam měla patřit Angola, Belgické Kongo, Ruanda-Urundi a Kamerun.


Barthélemy Boganda zemřel pouze 8 dní před posledními volbami koloniální éry. Při leteckém neštěstí tak zahynul jeden z nejvýznamnějších afrických politiků koloniální éry a zároveň tvůrce vlajky, dodnes používané Středoafrickou republikou. Jeho smrtí začalo období zmatků a převratů, mezi jehož představitele patřili Bogandovi synovci Jean Bédel Bokassa a David Dacko.


Jeho jménem je pojmenováno muzeum v Bangui i tamní stadion.
Boganda, Barthélemy - Barthélemy Boganda při projevu v rádiu

Barthélemy Boganda při projevu v rádiu
Boganda, Barthélemy - Barthelémy Boganda jako kněz

Barthelémy Boganda jako kněz
URL : https://www.valka.cz/Boganda-Barthelemy-t40323#156282Verze : 0